Predavanje “Ljubići i feministički eskapizam: je li bijeg mogućnost slobode?” bit će održano u Mostaru 10. decembra

06. 12. 2016

liberta-mo-coverPiše: Redakcija

LibertaMo će 2016. godinu zatvoriti s predavanjem sarajevske komparatistkinje prof. dr. sc. Andree Lešić, pod nazivom Ljubići i feministički eskapizam: je li bijeg mogućnost slobode?. Predavanje će biti održano u mostarskom hotelu Bristol, u subotu, 10. decembra, s početkom u 19h.

Popularna kultura i žanrovi popularne književnosti su, uopšteno gledajući, prostor na kome svoj glas nalaze glavne preokupacije jednog društva. Čak i kada nisu umjetnički u potpunosti artikulirani, ti glasovi često govore o onome što su naše kolektivne opsesije, brige, nadanja i strahovi, i njihova popularnost je često signal (ili simptom) određenog društvenog ili političkog stanja. Ljubavni romani, kao ubjedljivo najčitaniji i istovremeno bez sumnje najneugledniji žanr popularne književnosti, još uvijek se, barem u popularnoj percepciji, mahom smatraju neizdiferenciranim književnim smećem koji čitaju domaćice (u tom smislu čak i pornografija ima prestižnije branitelje, a o detektivskom romanu i naučnoj fantastici da i ne govorimo); međutim, već nekoliko desetljeća jedna je skupina feminističkih kritičarki u potrazi za načinom čitanja ljubića koji bi nam otkrio tajnu njegove popularnosti i omogućio nam da vidimo zbog čega mu je njegova ženska čitalačka publika tako fanatično odana. Otkriće do koga su Modleski i Radway došle još osamdesetih godina prošlog vijeka je da je ljubić žanr preko koga se žene hvataju u koštac sa problemom ljubavi u patrijarhalnom okviru, i sa spregom seksualnosti i nasilja unutar tog patrijarhalnog okvira. Od vremena kada su one pisale, ljubić se značajno promijenio, i interpretacije ljubavi, kao i strategije otpora rodnom nasilju koje on nudi, razvile su se na način koji onemogućava da se pionirske studije Modleski i Radway uzimaju kao završna riječ na tu temu. Međutim, djela koja u zadnjih nekoliko godina iskrsavaju kao najpopularnija (te dotiču i publiku koja inače nema prevelikog dodira sa ljubićima), a koja najčešće tematiziraju sado-mazohističke odnose kao vrhunac erotskog iskustva, kao i kulturna i politička klima unutar koje su ta djela stekla svoju popularnost (i kojoj je tačka ključanja izbor Donalda Trumpa za predsjednika, čak i nakon afere sa otkrićem seksualnog zlostavljanja), ukazuju na to da su se problemi antifeminizma i rodnog nasilja zaoštrili na način koji postavlja iznenađujuće jake izazove pred ljubić kao žanr, i pred feminizam kao njegovog, naizgled, neočekivanog saveznika. Ovo će se predavanje baviti pitanjima: kako smo ovdje dospjeli, i kuda bismo mogli ići dalje?

15268081_1628022447494337_5465770243102191061_nAndrea Lešić-Thomas (rođena u Sarajevu, 31. oktobra 1972. godine) počela je studirati jugoslavenske književnosti i opštu književnost (u Beogradu, 1991-1994), završila ruski i francuski jezik i književnost, magistrirala evropsku književnost i doktorirala na Rolandu Barthesu i Mihailu Bahtinu (sve u Londonu, na Queen Mary, University of London, između 1994. i 2001.). U Londonu je predavala kao lektorica za srpskohrvatski jezik na School of Slavonic and East European Studies (1998-2001), i, nakon doktorata, rusku književnost na Queen Mary, University of London (2001-2005). Od aprila 2008. radi na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje uglavnom književno-teoretske predmete. Pisala je o komparativnoj književnosti (francuskoj, ruskoj i književnostima jugoistočne Evrope) i književnoj teoriji (posebno o strukturalizmu, naratologiji, i Bahtinu, kao i o problemu pamćenja). Kroz svoj naučno-istraživački rad se bavi problemom kulturnog pamćenja, kognitivnom poetikom, ljubavnim pričama i vampirima.

Projekt Feministička i queer čitanja popularne kulture realizira se pod okriljem većeg projekta LiberteMo, financiranog od strane Ambasade SAD-a u BiH.

Više informacija dostupno je na Facebook eventu.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!