Prestanite napadati mađarske nevladine organizacije!

13. 06. 2014

Bp6sqN9CIAIB1ShPočetak Orbanovog drugog mandata 2014. godine je označio i početak novog napada na organizacije civilnog društva koje se suprotstavljaju mađarskoj vladi i koje se bave ljudskim pravima, civilnim pravima, pravima žena, kao i pravima LGBT osoba. Dan nakon pobjede na izborima, mađarska vlada je pokrenula napad na NCTA (Norveški civilni fond), koji upravlja samo malim dijelom norveških grantova koji služe za finansiranje projekata u manje razvijenim državama Europe od strane Norveške, Islanda i Lihtenštajna. Ovim fondovima raspolažu četiri mađarske fondacije, za koje vlada tvrdi da ih Norveška koristi u svrhu utjecaja na mađarsku politiku. Norveška je porekla optužbu.

U prethodnim godinama su nevladine organizacije koje su se suporotstavljale vladinoj politici, uglavnom LGBT organizacije i organizacije za zaštitu prava, bile podvrgnute kleveti. 30. maja ove godine je vlada objavila da je stavila sve nezavisne civilne organizacije koje su financirane od strane NCTA-a na crnu listu, ponavljajući optužbu da su grantovi bili samo način da se ostvari politički utjecaj. Time je ugrozila finansijsku stabilnost nevladinih organizacija, i samim tim, njihov rad.

Prostor u kojem nevladine organizacije mogu da se bave pravnim zagovaranjem i aktivizmom je sve manji i manji, a uskoro bi i mediji mogli izgubiti slobodu samo-cenzure jer im zakon o medijima ograničava slobodu govora, a sudska praksa ukazuje na to da bi bili spriječeni u objavljivanju članaka kojima kritikuju vlast.

Kako stvari stoje, organizacije koje su primile ili primaju grant će biti pod istragom vlasti sa namjerom da se utvrdi da li su legitimni primaoci novca norveških poreznika , ili su odabrani da bi predstavljali politički ineteres manjine koji ide protiv volje Mađarske većine. Ako je suditi po dosadašnjem iskustvu može se očekivati da će LGBT organizacije biti pod posebnim pritiskom i da će se susretati sa još većim ograničenjima. U društvima u kojima su rodni identitet i seksualna orijentacija tabu tema i u kojima su nerazumijevanje i netrpeljivost prošireni, napad na LGBT organizacije je istovremeno i napad na populaciju koja je već svakako marginalizovana i obespravljena, saopćile su mađarske organizacije civilnog društva, koje su ovim putem uputile i sljedeću izjavu.

IZJAVA

Prestanite napadati mađarske nevladine organizacije!

Od posljednjih izbora, mađarska vlast je pokrenula kampanju napada na kredibilitet mađarskih nevladinih organizacija i pokušava uspostaviti kontrolu nad svim finansijama koje se dijele nezavisno od vlade. Vjerujemo da je dinamično i nezavisno civilno društvo neophodno u demokratskom društvu, jer je jedno od glavnih alata kontrole moći. Kako je demonstrirala Putinova Rusija, maltretiranje nevladinog sektora može lako dovesti do kriminalizacije nevladinih organizacija i može im znatno unazaditi rad. Stojimo u solidarnosti sa mađarskim nevladinim organizacijama i pozivamo Mađarsku, i sve druge vlasti da se suzdrže od maltretiranja civilnog društva.

Portal LGBT.ba se pridružuje podršci mađarskim organizacijama civilnog društva. Podržite i vi i širite informaciju! #SpeakUpForHungary!

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!