Proces promjene imena u BiH

Piše: Liam Isić
Foto: queercollege.com

Mnogi ljudi ostanu iznenađeni nakon saopštenja da sam promijenio ime. Uglavnom su upoznati s činjenicom da je ime moguće promijeniti, ali mijenjanje imena u cilju prilagodbe imena rodnom identitetu većini nije poznato.

Doduše, taj proces je vrlo kompleksan i zahtijeva dosta uloženog vremena, strpljenja i upornosti. Zašto je proces kompleksan? Zato što je ime vrlo važna kompomenta u predstavljanju identiteta jedne osobe, i jako je važno da se utvrdi razlog zbog kojeg se mijenja ime, te da se uz svu priloženu dokumentaciju potvrdi da podnosilac zahtjeva nije krivično gonjen, da se priloženom potvrdom o nekažnjavanju dokaže da podnosilac nema u cilju izbjegavanje kazni upisanih na njegovo/njeno ime, te da ime nije mijenjao/mijenjala u zadnjih pet godina.

Iako ime nije u skladu s rodnim markerom, moguće ga je promijeniti iz razloga što zakon Bosne i Hercegovine ne postavlja taj uvjet. Recimo, u Srbiji je zakon o promjeni imena drugačiji i mnoge transrodne osobe imaju problem pri procesu mijenjanja imena, gdje ih se uvjetuje da njihovo ime mora biti rodno neutralno, ili im je pružena mogućnost biranja imena koje nije rodno neutralno, ali uz uvjet da moraju izvršiti potpunu prilagodbu spola (prilagodbom spola se mijenja i oznaka spola u ličnim dokumentima).

Za detaljno pojašnjenje procesa promjene imena, i za pokretanje istog, moguće se obratiti zaposlenima u uredima MUP-a (odjel CIPS-ovih dokumenata). Na zahtjevu za promjenu imena izlistani su svi dokumenti koje je podnosilac zahtjeva dužan priložiti. U slučaju da svi traženi dokumenti nisu priloženi uz zahtjev, zahtjev će biti odbijen.

Zakon o mijenjanju imena ide u prilog transrodnim osobama, međutim, na put im staje zakon o promjeni oznake spola u ličnim dokumentima. Osoba je u mogućnosti promijeniti oznaku spola jedino u slučaju potpune prilagodbe spola, a s obzirom na to da država ne (su)finansira proces prilagodbe spola, transrodne osobe se nalaze u začaranom krugu zakona Bosne i Hercegovine, iz kojeg mogu izaći jedino odlaskom u neku uređeniju državu, gdje bi im usluge prilagodbe spola bile ponuđene, ali i naplaćene. Također, nemamo ni zakon kojim bi troškovi prilagodbe spola van države bili pokriveni, u slučaju da država iz koje osoba dolazi (Bosna i Hercegovina) nema stručno osoblje (a nema) na tom polju, te su iz tih razloga transrodne osobe prinuđene na samostalono pokrivanje troškova prilagodbe spola.

Dokumenti koji su vam potrebni:

  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Izvod iz Matične knjige rođenih
  • Uvjerenje porezne uprave
  • Uvjerenje uprave za indirektno-neizravno oporezivanje
  • Dokaz o prebivalištu
  • Kopija lične karte
  • Uvjerenje da niste mijenjali ime zadnjih 5 godina

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!