Procjena troškova prilagodbe spola u BiH, Srbiji i Hrvatskoj

Piše: Liam Isić
Foto: indiacelebrating.com

Zakon o zabrani diskriminacije BiH iz 2009. godine zabranjuje diskriminaciju na osnovu rodnog identiteta, ali su ljudska prava transrodnih osoba u BiH još uvijek neadekvatno zaštićena. Zabrana diskriminacije nad transrodnim osobama ne proizlazi samo iz Zakona o zabrani diskriminacije BiH, nego i iz međunarodnih standarda koje je BiH dužna poštovati, s obzirom na to da se Ustavom obavezala da će državljanima_kama osigurati najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda. Samim tim, Europska konvencija je dobila snagu ustavnih odredbi, te ima prioritet naspram drugih zakona BiH. Također, potpisavši protokol uz samu Konvenciju, BiH je potvrdila da je Evropski sud za ljudska prava jedini tumač Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, te se obavezala provoditi njegove odluke. Uzimajući u obzir sve navedene informacije koje se odnose na Ustav, međunarodne standarde i ovlasti Evropskog suda, jasno je da entiteti, kantoni i Distrikt Brčko neadekvatnom zaštitom prava transrodnih osoba krše sam Ustav BiH.

Sarajevski otvoreni centar je u ovoj godini uputio dopis državnim i privatnim klinikama, kao i zavodima zdravstvenog osiguranja, koji sadrži upit o pružanju zdravstvene zaštite transrodnim osobama i pokrivanju troškova procesa prilagodbe spola – troškovi psihološkog mišljenja, psihijatrijskog nalaza, hormonalne terapije i hirurške prilagodbe spola. Na osnovu odgovora onih zavoda zdravstvenih osiguranja koji su odgovorili na poslani upit (ZZO KSB/SBK, ZZO Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, ZZO Zeničko-dobojskog kantona, ZZO i reosiguranja FBiH), može se zaključiti da pitanje pojavnosti transrodnih osoba u bosanskohercegovačkom društvu u aspektu zdravstva nije uzeto u razmatranje, tako da nije ni pravno regulisana.

Ono što su zavodi potvrdili u svojim odgovorima jeste da hirurška prilagodba spola u BiH nije ponuđena u okviru zdravstvenog osiguranja, i da se hormoni koji su potrebni transrodnim osobama ne nalaze na Esencijalnoj listi lijekova, te samim tim troškovi hormona nisu pokriveni iz fonda zdravstvenog osiguranja. Odgovor na pitanje koje se odnosilo na psihološke i psihijatrijske usluge ne sadrži kompletne informacije, odnosno zavodi tvrde da je je transrodnim osobama omogućena psihološka i psihijatrijska pomoć u BiH, ali nije navedeno da li je moguće izdavanje dijagnoze F.64.0 (šifra rodne disforije [1]) od strane psihijatara_ica u bolnicama i kliničkim centrima u BiH. Po navodima zdravstvenih zavoda, transrodne osobe mogu uraditi nalaze koji su potrebni za endokrinološku procjenu prije početka uzimanja hormonalne terapije, ali s obzirom na to da državne i privatne klinike nisu odgovorile na upit, ne možemo znati koje nalaze je moguće uraditi na državnim klinikama, pa ni dobiti informaciju o tome da li bi zavod zdravstvenog osiguranja pokrio troškove nalaza koje nije moguće izvaditi na državnim klinikama, ali jeste na privatnim.

Primjera radi, navest ćemo cjenovnik usluga PROLAB-a, privatnog medicinsko-biohemijskog laboratorija u Sarajevu.

LH Cca 15 BAM
FSH Cca 15 BAM
PROLAKTIN Cca 15 BAM
TESTOSTERON Cca 15 BAM
DHEA-S Cca 35 BAM
PROGESTERON Cca 15 BAM
UZV DOJKI Cca 40 BAM
GINEKOLOŠKI PREGLED I UZV Cca 60 BAM
UZV ABDOMENA Cca 4 BAM
ALT Cca 4 BAM
AST Cca 4 BAM
LDH Cca 4 BAM
BILIRUBIN Cca 5 BAM
PV Cca 5 BAM
KKS Cca 5 BAM

 

Na osnovu odgovora ZZO Hercegovačko-Neretvanskog kantona, pretrage potrebne transrodnim osobama su omogućene i nisu uvjetovane dijagnozom. Ukoliko sve državne klinike ne mogu ponuditi sve nalaze potrebne transrodnim osobama – LH, FSH, prolaktin, testosteron, DHEA-S, progesteron, UZV dojki, ginekološki pregled i UZV, UZV abdomena, ALT, AST, LDH, bilirubin, PV, i KKS, trebalo bi da postoji mogućnost pokrivanja troškova tih nalaza koje osobe mogu uraditi na privatnim klinikama iz fonda zdravstvenog osiguranja.

Na osnovu činjenice da hormoni (i blokatori hormona) potrebni transrodnim osobama nisu na Esencijalnoj listi, procjena troškova hormona (i blokatora) koji su dostupni na bh. tržištu su: Androcur tablete (50 mg) – 65,80 BAM, 50 tableta; Testosteron depo (ampule 250 mg/ml, 1ml) 4,95 BAM, po jednoj ampuli.

Što se tiče hirurških zahvata, zavodi su naveli da u Bosni i Hercegovini ne postoji stručno osoblje koje bi bilo adekvatno za vršenje hirurških zahvata prilagodbe spola, te da zdravstveno osiguranje ne pokriva troškove prilagodbe spola u drugim zemljama. Ono što je trenutno moguće je hirurška prilagodba spola u Srbiji – koja ima cjelokupan medicinski tim zadužen za prilagodbu spola, ili u Hrvatskoj – koja trenutno u segmentu hirurške prilagodbe spola nudi samo hirurški zahvat mastektomije, odnosno uklanjanja grudi. Sve troškove hirurških zahvata trenutno snosi sama osoba koja se odluči na operaciju, bez pokrivanja troškova iz fonda zdravstvenog osiguranja.


Procjena troškova prilagodbe spola u Srbiji (za strane državljane_ke) [2]

Cijena konsultacija kod psihijatra_ice (cijena po jednoj konsultaciji, a broj konsultacija zavisi od toga koliko psihijatar_ica smatra da je potrebno) Cca 5000 RSD = 82.77 BAM
Cijena konsultacija s endokrinologom_injom Cca 16 000 RSD = 264.592 BAM
Hirurški zahvat ugradnje implantata Cca 354.608 RSD = 5.867 BAM
Hirurški zahvat metoidioplastika za trans muškarce Cca 1.182.092 RSD = 19.556 BAM
Hirurški zahvati prilagodbe spola za trans žene (ne uključujući cijenu implantata) Cca 945 190 RSD = 15. 642 BAM


Procjena troškova prilagodbe spola u Hrvatskoj (za strane državljane_ke) [3]

Cijena konsultacija kod psihologa_inje (cijena po jednoj konsultaciji, a broj konsultacija zavisi od toga koliko psiholog_inja zaključi da je potrebno) Cca 88 HRK = 23.22 BAM
Cijena psihološkog mišljenja/nalaza Cca 450 HRK =118.77 BAM
Cijena konsultacija kod psihijatra_ice (cijena po jednoj konsultaciji, a broj konsultacija zavisi od toga koliko psiholog_inja zaključi da je potrebno) Cca 200 HRK =52.75 BAM
Cijena hirurškog zahvata mastektomije Cca 14,742.76 HRK = 3,911.66 BAM

 

S obzirom na trenutačnu situaciju, očito je da zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini iziskuje reformu, kako bi došlo do usklađivanja s međunarodnim standardima. Jasno je da zdravstvena zaštita nije omogućena svima, te da svi_e državljani_ke Bosne i Hercegovine nemaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, pa tako ni transrodne osobe kojima je zdravstvena zaštita potrebna.

 

 

[1] Rodna disforija predstavlja trajno nezadovoljstvo zbog osjećaja osobe da ne pripada svome biološkom spolu i rodnoj ulozi koja se vezuje uz biološki spol.

[2] Zbog nepostojanja zvaničnog cjenovnika, informacije o cijenama prilagodbe spola sakupljene su od aktivista/kinja iz Srbije.

[3] Zbog nepostojanja zvaničnog cjenovnika, informacije o cijenama prilagodbe spola sakupljene su od aktivista/kinja iz Hrvatske.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!