Proglas povodom 17. maja: Parlamentarci_ke, vrijeme je za ravnopravnost LGBTI osoba!

17. 05. 2016

13173574_944323742354565_5514282928951751160_oSarajevski otvoreni centar je povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije, uputio proglas koji prenosimo u cijelosti.

17. maj od 2005. godine se obilježava kao Međunarodni dana borbe protiv homofobije i transfobije. Ovaj datum obilježava se u više od 130 zemalja svijeta i službeno je priznat od velikog broja država, kao i od samog parlamenta Evropske unije.

17. maja 1990. homoseksualnost je skinuta sa liste mentalnih bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), i od tada se taj dan obilježava kao podsjećanje na važnost poštivanja ljudskih prava lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih (LGBTI) osoba širom svijeta. To je takođe i povod za organizaciju različitih akcija kojima se skreće pažnja na diskriminaciju i nasilje s kojima se još uvijek suočava ova populacija.

LGBTI osobe čine od 3-12% stanovništva svakog društva, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Međutim, i pored toga, ovi građani i građanke BiH, zbog nasilja, straha, isključivanja i diskriminacije, ostaju u potpunosti nevidljivi u bh. društvu.

Bosna i Hercegovina do sada nije proaktivno radila na borbi protiv isključivanja, nasilja i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i/ili spolnih karakteristika, niti je poduzela odgovarajuće mjere kako bi svim LGBTI osobama omogućila uživanje jednakih prava sa drugim građanima/kama BiH.

Države u okruženju su u mnogim pitanjima naprednije od BiH. U Hrvatskoj se više od deset godina uspješno organizuje godišnji protestni marš – Parada ponosa, a istospolnim parovima je omogućeno sklapanje životnih zajednica. Slovenija je otišla mnogo dalje te je izjednačila heteroseksualne i homoseksualne brakove. Crna Gora je prva država u našoj regiji koja je usvojila strategiju i akcioni plan za poboljšanje kvalitete života LGBTI osoba, a radnu grupu predvodi premijer Crne Gore. U Srbiji se provodi strategija i akcioni plan za suzbijanje diskriminacije, koji uključuje mjere vezane za LGBTI osobe.

Nivo predrasuda i mržnja prema LGBTI osobama u BiH su izrazito visoki. Socijalna distanca prema LGBTI osobama, u poređenju sa drugim manjinskim i depriviligovanim grupama, je među najvišim. Ako još uzmemo i potpuni izostanak pravne regulacije istospolnih zajednica i položaja trans* osoba, možemo zaključiti da su LGBTI osobe građani_ke drugog reda.

Kako bi se ovo stanje promijenilo, neophodno je odlučno djelovanje institucija i politike. Zastupnicima_ama Parlamenta Federacije ali i Vladi upućujemo poziv da se iskreno i odlučno posvete ravnopravnosti LGBTI osoba.

Upućujemo sljedećih pet zahtjeva:

  1. Parlamentarci_ke trebaju pružiti otvorenu, iskrenu i jasnu podršku LGBTI osobama, te tako pokazati da predrasude, diskriminacija i nasilje neće biti tolerisani.
  2. Federacija BiH treba izmijeniti i dopuniti Krivični zakon FBiH kako bi odredbe kojim se sankcionišu izazivanje mržnje i poticanje na nasilje uključivale i druge zaštićene osnove, uključujući spol, spolne karakteristike, rodni identitet i seksualnu orijentaciju.
  3. Federacija BiH treba izraditi i usvojiti zakon o životnim zajednicama osoba istoga spola, kako bi se istospolne zajednice, te prava i obaveze koja proizilaze iz istih, zakonom priznale i uredile.
  4. Federacija BiH treba izraditi i usvojiti zakon o rodnom identitetu, kako bi se uredilo pravno priznavanje promjene spola, na brz, transparentan i pristupačan način, te tako omogućio dostojanstven život transrodnih i transeksualnih osoba.
  5. Federacija BiH treba izraditi, usvojiti i provoditi višegodišnji Akcioni plan za ravnopravnost LGBTI osoba, s ciljem suzbijanja predrasuda, diskriminacija i nasilja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika. Mjere se trebaju provoditi na nivou Federacije i njezinih kantona.

Podržite borbu za ravnopravnost LGBTI osoba!

Gradimo društvo ravnopravnosti i solidarnosti!

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!