Robbson Missau Olbertz: Moj rod nije performativan – Ja performiram svoje tijelo, moje tijelo je proteza za sve za čim žudim

18. 11. 2017

Autor: Robson Missau Olbertz
Vizuali: Robson Missau Olbertz
Prevela: Nera Mešinović
Izvor: Coven Berlin

Portal LGBTI.ba uz dozvolu prenosi seriju tekstova sa web sitea feminističkog umjetničkog queer kolektiva Coven Berlin. Naša suradnica Nera Mešinović prevela je tekst Robsona Missaua Olbertza Moj rod nije performativan – Ja performiram svoje tijelo, moje tijelo je proteza za sve za čim žudim.

***

“Ne vidim protezu kao zamjenu za nešto što nedostaje, nego kao adaptivni mehanizam na neposrednu okolinu.”

Hajde da razmišljamo paralelno o odnosu između varijabli 1 i 0, kao o osnovnim brojevima binarnog sistema. Broj 2 tada postaje varijabla koja označava seksualni čin među objektima koji se susreću, bilo organskih (kao što su: anus, šaka, usta, jezik, prst, stopalo, ruka, grudi, vagina, penis itd.) ili kibernetskih (kao cyber-anus, cyber-šaka, cyber-usta, cyber-jezik, cyber-finger, cyber-foot, cyber-ruka, cyber-grudi, cyber-vagina, cyber-penis itd.).

U binarnom sistemu varijable 1 0 (jedna nula) ili 0 1 (nula jedna) ne označavaju par ili duo. Za rad cijelog sistema nije relevantno ako su ove dvije znamenke, koje se vide kao primarne jedinice sistema, korelirane ili imaju bilo kakvu drugu vezu.

Programi se ne interpretiraju u nizovima kao što su:

10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010 10101010

ili

01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101 01010101

nego

01010110 01100101 01110010 01100110 01100001 01101000 01110010 01100101 01101110 00100000 01110110 01101111 01101110 00100000 01011011 01010010 01000101 01011101 01100111 01100101 01101110 01100100 01100101 01110010 01101001 01110011 01101001 01100101 01110010 01110101 01101110 01100111 00100000 01110110 01101111 01101101 00100000 01001011 11000011 10110110 01110010 01110000 01100101 01110010 00100000 01101100 01101111 01110011 01110100 00100000 01011011 01000100 01000101 01011101 01100111 01100101 01101110 01100100 01100101 01110010 01101001 01110011 01101001 01100101 01110010 01110101 01101110 01100111 00100000 01100001 01110101

Čak i samo nule ili samo jedinice mogu kodirati informacije.

Primjer:

0000 = brojka “0”

1111 = broj “15”

Ravnoteža nula i jedinica u datom nizu je nevažna; Umjesto toga, postoji nekolicina nula ili jedinica, ali tek sekvenca za sebe ima značenje. Informacija se, dakle, komunicira tako što su jedinice i nule distribuirane neravnomjerno, a svaka sekvenca sadrži specifičnu poruku, čime postaje zaokruženi entitet.

Na primjer, određeno ponavljanje kombinacije brojeva može značiti boju bakra. Ako se redoslijed promijeni rekonfiguriranjem redoslijeda ili količine varijabli, ponavljanje niza sada može značiti različitu boju, riječ, broj ili proizvesti pogrešku, novu vezu ili naredbu. Budući da su varijable preuređene, kreirane su nove korelacije i sadržaj, kako bi se u konačnici stvorio sasvim novi referentni okvir. Potencijal za nove heterogene kombinacije je skoro beskrajan, pa su njegove sinapse veza i prijenosa odvojene od ideje geneze.

Ne postoji samo 1, 0, 0 i 1, ili 0 i 0, ili 1 i 1, nego i:

111,
ili 000100,
ili 000100001,
ili 1010011110010100,
ili 111000001000101010000101001000010100001000010101111010101001110010,
itd…

Počeo sam razmišljati o tome dok sam čitao o dildotronici u kontra-seksualnom manifestu Paula Beatriza Preciada; konkretno teoriju o decentralizaciji penisa i vagine kroz Dildo i Anus i pitanja oko značenja centra. Ova metafora razmatra da čak i ako se dvije stvari vide kao primarni elementi sistema seksualnosti, one se ne moraju nužno promatrati kao par, ne moraju biti povezane. Moguće je da grupišu, ali su i pojedinačno cjeloviti.

0 može biti uzbuđena drugom 0, 1 može biti uzbuđena drugom 1, 1 može biti uzbuđen sa 0, 0 može biti uzbuđen sa 011100, 0010110 može rezultirati sa 011, 010100010 se može razložiti na 01011, 101100 može izaći na 010111001000010100100, 0101110100 može nastati iz 01011011001111, 010011101001 može proizaći iz 011101001110 i tako do beskonačnosti.

0 1 (nula i jedan) ili 10 (jedan i nula) mogu se međusobno kombinirati. Kôd je potpuno otključan, i može se prekodirati prema željama.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!