Sud odlučio: Dragan Marković Palma kriv je za diskriminaciju LGBT populacije

14. 07. 2014

GSAkarticeGej strejt alijansa je saopštila da je Apelacioni sud u Beogradu preinačio odluku Prvog osnovnog suda i donio pravosnažnu presudu kojom se usvaja žalba GSA i utvrđuje diskriminatorsko ponašanje, tj. da je Dragan Marković Palma, narodni poslanik i predsjednik Jedinstvene Srbije (JS), izvršio težak oblik diskriminacije LGBT populacije. Također, Apelacioni sud je zabranio osuđenom da ponavlja izvršenu diskriminaciju i naložio mu da plati tužiocu tj. Alijansi sudske troškove u iznosu od 57.300 dinara u roku od 15 dana od prijema presude, pod prijetnjom izvršenja.

Gej strejt alijansa pozdravila je ovu pravosnažnu odluku Apelacionog suda u Beogradu i izrazila veliko zadovoljstvo što je sud usvojio žalbu njene Pravne službe u sudskom postupku koji traje od 2011. godine i u kojem je dva puta kretano iz početka. Također, GSA smatra da se ovakvom odlukom Apelacionog suda u značajnoj mjeri vraća povjerenje i LGBT osoba i svih drugih građana u sudski sistem, jer je osuđeni Dragan Marković Palma političar koji godinama važi za jednog od najhomofobičnijih u Srbiji i koji je do sada više puta u javnom i medijskom prostoru upotrebljavao govor mržnje prema LGBT populaciji bez ikakvih sankcija.

U obrazloženju svoje odluke vijeće Apelacionog suda na čelu sa predsjednicom vijeća, Zoricom Jašarević, kaže da je Prvi osnovni sud u Beogradu u svojoj prvostepenoj, po tuženog (Dragana Markovića) oslobađajućoj odluci, pogrešno primijenio materijalno pravo i citirajući Ustav, Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i Zakon o zabrani diskriminacije na osnovu kojeg je podnijeta tužba, zaključuje da je “jasno da je izjava koju je tuženi dao novinarima pisanih i elektronskih medija sadržinski diskriminacija prema LGBT populaciji2, kao i da “kako je ta izjava data u medijima ona predstavlja propagiranje diskriminacije”.

Apelacioni sud ukazuje i na to da “tuženi kao ugledna politička ličnost, kao predsednik stranke, ima pravo na sopstveno mišljenje ali ima i obavezu da u svojim javnim nastupima ne propagira diskriminaciju. Posebna je obaveza političara, pa samim tim i tuženog, da promoviše vrednosti demokratskog društva kao što su pluralizam, tolerancija i pravo na različitost”.

Podsjećamo – Pravna služba GSA je protiv Dragana Markovića Palme u augustu 2011. podnijela tužbu na osnovu Zakona o zabrani diskriminacije jer je drugačija seksualna orijentacija s njegove strane prikazana kao bolest i kao nešto nenormalno i to putem javnih glasila, tj. zbog njegove izjave date medijima 15. augusta 2011. godine u kojoj je rekao: “Stav Jedinstvene Srbije i moj lični stav je – mi smo protiv svakog skupa gde homoseksualci demonstriraju ulicama Beograda i žele da prikažu nešto što je bolest da je normalno”. Prvi osnovni sud je u novembru te godine usvojio tužbu GSA i donio prvostepenu presudu kojom je utvrdio da je Marković izvršio težak oblik diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije, a na osnovu članova 11, 12, 13 i 21 Zakona o zabrani diskriminacije i zabranio mu ponavljanje izvršene diskriminacije. Međutim, Apelacioni sud u Beogradu je u septembru 2012. ukinuo prvostepenu presudu po žalbi Markovićevog punomoćnika zbog povrede odredaba parničnog postupka, tj. zbog toga što je utvrdio da tuženom Markoviću tužba nije uredno dostavljena od strane Prvog osnovnog suda i vratio je postupak na ponovno suđenje. Ponovljeno suđenje je u Prvom osnovnom sudu u Beogradu otpočelo u februaru 2013, a nakon jednog odloženog i dva održana ročišta, sud je donio novu prvostepenu presudu kojom se tužba GSA odbacuje kao neosnovana, a na koju je Alijansa uložila žalbu Apelacionom sudu.

Presuda Draganu Markoviću Palmi je šesta pravosnažna presuda koja kao osnov ima seksualnu orijentaciju a koju su advokati Gej strejt alijanse uspjeli da dobiju na sudovima od 2009. godine od kada je osnovana Pravna služba GSA, što je presudno doprinijelo stvaranju sudske prakse u ovoj oblasti u Srbiji.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!