VIDEO: Nevidljive žene

22. 11. 2015

Screen Shot 2015-11-22 at 10.16.04 AMIzvor: Sarajevski otvoreni centar

Video “Nevidljive žene” urađen je u sklopu programa obilježavanja 16. dana aktivizma i posvećen je nasilju nad ženama i trans* ženama.

20. novembar je Međunarodni dan sjećanja na preminule trans* osobe. Ovim videom Sarajevski otvoreni centar želi podići svijest o postojanju trans* žena, o nasilju koje doživljavaju i činjenici da su često isključene iz svakodnevne borbe za prava žena.

Režiju i montažu videa potpisuje Damir Prljača.

Pogledajte video!

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!