VIDEO: Šta je rodni identitet?

08. 05. 2015

video sta je rodni identitetU kratkom videu koji je nastao kao rezultat saradnje Sarajevskog otvorenog centra i Feminističke produkcije Kriva objašnjen je rodni identitet – jedan od osnovnih pojmova koji se veže za dio ličnog identiteta koji se odnosi na vlastitu rodnu samokoncepciju, a upravo je rodni identitet često osnova na osnovu koje mnoge LGBT osobe bivaju diskriminisane ili žrtve različitih vrsta nasilja.

Pojam rodnog identiteta je potrebno razlučiti od pojma biološkog spola. Rodni identitet nije određen rođenjem, na njegovo formiranje utiču kako fiziološki, tako i društveni faktori i to od najranije dobi. Tipično je da se osoba muškog spola opaža kao muškarac, a osoba ženskog spola kao žena. Međutim, rodni identitet ne podrazumijeva samo binarni koncept muškog ili ženskog. Judith Butler kritizira ograničavajuću ideju o maskulinosti i femininosti kao rodnim identitetima koji se kulturalno nadograđaju na muška i ženska tijela.

Rodni identitet se treba posmatrati kao vlasništvo i svojstvo svake individue, a ne vlasništvo niti svojstvo društva. Svaka osoba ima pravo na sopstveni rodni identitet i poštivanje njenog izbora sve dok taj izbor ne narušava prava i slobode drugih osoba. Rodni identitet ne mora biti u skladu sa spolom pripisanom pri rođenju, te može biti neovisan od rodnog izražavanja i seksualne orijentacije. Diskriminacija na osnovu roda, koja proizilazi iz neprihvatanja i negiranja prava osobe na ličnu koncepciju rodnog identiteta i izražavanja, naziva se rodofobijom (Jasmina Čaušević, Saša Gavrić, priredili: Pojmovnik LGBT kulture, Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Boell, ured u BiH, 2012).

U nastavku pogledajte video!

Izvor: Sarajevski otvoreni centar
Foto: Screenshot

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!