“Write queer”: Drugi regionalni konkurs za kratku priču

19. 02. 2019

Izvor: Mreža mira
Foto: Queer Montenegro

Crnogorska nevladina organizacija Queer Montenegro raspisala je drugi regionalni konkurs za najbolju kratku priču – #WriteQueer. Saopćenje prenosimo u cjelosti.

***

Al tirjanstvu stati nogom za vrat,
dovesti ga k poznaniju prava,
to je ljudska dužnost najsvetija

Moto šestog Montenegro prajda bila je – Sloboda. Sloboda sa sobom nosi i odgovornost. To je jedna od vječitih književnih tema. Borba za slobodu je dio tradicije, pa samim tim i Njegošev poziv na borbu protiv tirjanskog svijeta podsjeća na obavezu pojedinca da se suprotstavi silama koje mu tu slobodu oduzimaju. Tirjanski svijet je tamo gdje prestaju naša prava. Zato je tema ovogodišnjeg konkursa – “Dužnost slobode”.

Pravo učešća na konkursu imaju svi/e autori/ke koji pišu na crnogorskom, bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Moguće je kandidovati samo kratke priče koje prethodno nisu publikovane. Autori/ke mogu kandidovati najviše jednu priču, čiji obim može biti do 10.000 karaktera sa proredima.

Na ovom konkursu bit će dodijeljene tri novčane nagrade, od kojih prva iznosi 400 eura, druga 300 eura i treća 200 eura u neto iznosu.

O nagradama odlučuje petočlani žiri iz redova relevantnih književnika/ca i teoretičara/ki i članova/ica organizacije Queer Montenegro. Odluku o izboru žirija donosi Upravni odbor organizacije Queer Montenegro.

Queer Montenegro ima pravo publikovanja nagrađenih i ostalih priča pristiglih na konkurs. Autori/ke nagrađenih priča i ostalih priča koje će ući u selekciju za objavljivanje ustupaju svoja autorska prava Queer Montenegru bez nadoknade.

Autori/ke nagrađenih priča i ostalih priča koje će ući u selekciju za objavljivanje se odriču autorskih prava u slučaju objavljivanja priča u izdanju Queer Montenegra.

Autori/ke nagrađenih priča se odriču autorskih prava u slučaju objavljivanja priča u izdanju izdavača kojeg Queer Montenegro odabere.

Konkurs “Write Queer” je anoniman.

Autori/ke predaju dvije zasebne koverte: u jednoj koverti (na kojoj treba da piše: “Za Konkurs Write Queer”) treba dostaviti 5 odštampanih primjeraka kratke priče, od kojih svaki treba da bude potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), dok u drugoj zatvorenoj koverti (na kojoj treba da piše: “Rješenje šifre/naziv šifre”) treba dostaviti naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta koji je potpisan tom šifrom i kontakt podatke autora/ke koji uključuju poštansku adresu, email i broj telefona.

Koverte sa rješenjem/nazivom šifre bit će otvorene u prisustvu svih čanova/ica žirija po donošenju finalne odluke o nagrađenim pričama i pričama koje će ući u izbor za objavljivanje.

Tekstove je potrebno dostaviti najkasnije zaključno sa 8. aprilom 2019. godine, putem pošte, na adresu: Queer Montenego, Omladinskih brigada 6, 81 000 Podgorica, Crna Gora, sa naznakom: Za konkurs ”Write queer“

Odluka o nagrađenim pričama i pričama koje će ući u selekciju za objavljivanje bit će objavljena u medijima, a autori/ke obaviješteni/e pismenim putem.

Materijali dostavljeni suprotno naznačenim pravilima neće biti uzeti u razmatranje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!