Zabluda: Djeca LGBT roditelja imaju emocionalne teškoće i teškoće u prilagodbi

20. 02. 2018

Izvor: Zagrebačko psihološko društvo
Piše: Antonija Maričić

Zabluda: Djeca LGBT roditelja imaju emocionalne teškoće i teškoće u prilagodbi
Znanost: Za dobrobit djece ključna je kvaliteta odnosa unutar obitelji.

Mnoga je vjerovanja o LGBT roditeljima i njihovoj djeci moguće empirijski provjeriti. Krajem 1970-ih javljaju se prva istraživanja ove teme, a krajem 1990-ih ona prerastaju u zamjetan istraživački opus i zajedno s povećanjem prava LGBT osoba raste i broj istraživanja (Maričić i sur., 2016).

Rezultati postojećih istraživanja vrlo su jasni i ne podržavaju ranije navedeni mit o LGBT roditeljima i njihovoj djeci.

Naprotiv, rezultati pokazuju:
– Visoku razinu sličnosti u različitim aspektima mentalnog zdravlja između djece koju su odgajale majke lezbijke, gej očevi, biseksualni i heteroseksualni roditelji (Anderssen, Amlie i Ytterøy, 2002; Bos, Van Balen i Van den Boom, 2005; 2007; Golombok i Badger, 2010; Wainright, Russell i Patterson, 2004)
– Povećan rizik od negativnih učinaka homofobne stigmatizacije kod djece LGBT roditelja. Ipak za dobrobit te djece, kao i djece heteroseksualnih roditelja, najvažniji su bliski, pozitivni, responsivni i podržavajući odnosi s roditeljima (Bos i Gartrell, 2010; Bos, Van Gelderen i Gartrell, 2015; Golombok, 2000)
– Djeca LGB roditelja seksualnu orijentaciju svojih roditelja vide kao jednu od karakteristika svoje obitelji, ali ne i kao nešto što ih jako zabrinjava. Iz opisa svakodnevnog života, odnosa, problema i izazova, iskustva ovih obitelji mogu se poistovjetiti s iskustvima drugih obitelji. Ono što ih čini drugačijima je okolina i njezini stavovi, a ne obiteljska dinamika (Maričić i sur., 2016)

Važno je dotaknuti se i pojedinačnih istraživanja čiji zaključci govore da odrastanje u LGBT obiteljima ima negativne posljedice za djecu i njihov razvoj (npr. Cameron i Cameron, 1998; Regnerus, 2012a). Ova istraživanja su ozbiljno kritizirana u znanstvenim krugovima. Paul Cameron je isključen iz Američke psihološke organizacije i Američke sociološke organizacije zbog namjernog iskrivljavanja i pristranog izvještavanja o rezultatima istraživanja o LGBT identitetu. Mark Regnerus je nakon detaljno argumentirane kritike o metodološkim pogreškama svog istraživanja (vidi: Gates i sur., 2012) priznao da su njegovi zaključci i interpretacije nespretne, ali rad ipak nastavlja braniti (Regnerus , 2012b). Američka sociološka organizacija zaključuje da njegovo istraživanje nije uspjelo dokazati da djeca i mladi iz istospolnih obitelji imaju negativne posljedice zbog homoseksualne ili biseksualne orijentacije roditelja. Regnerusov rad kritiziraju i drugi autori i autorice (npr. Perrin, Cohen i Caren, 2013).

Potrebno je spomenuti brojne metodološke izazove s kojima se ovakva istraživanja susreću. Primjerice, kod uzorka sudionika je najčešće problem da je mali (što je veći broj sudionika to su rezultati vjerodostojniji), jer je teško doći do sudionika/ca. Također vrlo teško je prikupiti reprezentativan uzorak roditelja i djece, odnosno uzorak koji je slučajno odabran, itd. Ipak, radi izrazito velikog broja istraživanja i dosljednih rezultata, smatra se kako ona nude vrijedne i vjerodostojne informacije (Amato, 2012). Također, za pretpostaviti je da bi se izrazito štetne posljedice odrastanja u LGBT obiteljima na dječji razvoj, u slučaju da postoje, do sada pokazale čak i u istraživanjima na malim i prigodnim uzorcima.

Literatura:
1. Amato, P. R. (2012). The well-being of children with gay and lesbian parents. Social Science Research, 41(4), 771–774.
2. Anderssen, N. , Amlie, C., i Ytterøy, E. A. (2002). Outcomes for children with lesbian or gay parents A review of studies from 1978 to 2000. Scandinavian Journal of Psychology, 43(4), 335–351.
3. Bos, H. M. W., i Gartrell, N. (2010). Adolescents of the USA National Longitudinal Lesbian Family Study: Can family characteristics counteract the negative effects of stigmatization? Family process, 49(4), 559–572. 4. Bos, H. M. W., Van Balen, F., i Van den Boom, D. C. (2005). Lesbian families and family functioning: An overview. Patient Education and Counseling, 59(3), 263–275.
5. Bos, H. M. W., Van Balen, F., i Van den Boom, D. C. (2007). Child adjustment and parenting in planned lesbian-parent families. American Journal of Orthopsychiatry, 77, 38–48
6. Bos, H. M. W., Van Gelderen, L., i Gartrell, N. (2015). Lesbian and Heterosexual Two-Parent Families: Adolescent–Parent Relationship Quality and Adolescent Well-Being. Journal of Child and Family Studies, 24(4), 1031–104.
7. Cameron, P. i Cameron, K. (1998). Homosexual parents: a comparative forensic study of character and harms to children. Psychological Reports, 82, 1155–1191.
8. Golombok, S. (2000). Parenting: What really counts? London – New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
9. Gates, G. J. (2012). Letter to the editors and advisory editors of Social Science Research. Social science research, 41(6), 1350–1351.
10. Golombok, S. i Badger, S. (2010). Children raised in mother-headed families from infancy: a followup of children of lesbian and single heterosexual mothers, at early adulthood. Human Reproduction, 25(1), 150–157.
11. Maričić, A., Štambuk, M., Tadić Vujčić, M., i Tolić, S. (2016). Ja nisam gej mama, ja sam mama. Roditeljstvo LGB osoba u Hrvatskoj. Zagreb: Jesenski i Turk.
12. Perrin, A. J. , Cohen, P. N., i Caren, N. (2013). Are children of parents who had same-sex relationships disadvantaged? A scientific evaluation of the no-differences hypothesis. Journal of Gay & Lesbian Mental Health, 17(3), 327–336.
13. Regnerus, M. (2012a). Parental same-sex relationships, family instability, and subsequent life outcomes for adult children: Answering critics of the new family structures study with additional analyses. Social science research, 41(6), 1367–1377.
14. Regnerus, M. (2012b). How different are the adult children of parents who have same-sex relationships? Findings from the New Family Structures Study. Social Science Research, 41(4), 752– 770.
15. Wainright, J. L. , Russell, S. T. i Patterson, C. J. (2004). Psychosocial adjustment, school outcomes, and romantic relationships of adolescents with same sex parents. Child development, 75(6), 1886– 1898.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!