Žene i LGBT osobe nevidljive su žrtve katastrofa

15. 03. 2018

Izvor: Libela.org

Nedostatak podataka o utjecaju prirodnih katastrofa i konflikata na žene, djevojčice i pripadnike/ice LGBT zajednice onemogućuje osiguravanje pomoći i oporavak od negativnih posljedica takvih katastrofa.

Cecilia Aipira, savjetnica za smanjenje rizika od katastrofa pri UNDP-u, navodi da su žene i djevojčice najviše pogođene prirodnim katastrofama, no da nedostaje čvrstih podataka koji bi pokazalo na koji način. “Kao posljedica toga, ostaju uglavnom nevidljive u programima za pomoć i razvoj”, poručila je prilikom predstavljanja novootvorenog Centre for Gender and Disaster na University College London.

Prema riječima Mami Mizutori, nove voditeljice UN-ovog ureda za smanjivanje rizika od katastrofa (UNISDR), prirodne katastrofe i konflikti ne utječu na sve ljude jednako. “U mnogim dijelovima svijeta u takvim katastrofama pogiba više žena nego muškaraca, i to zbog većeg siromaštva i drugih oblika diskriminacije”, navodi. Također, žene nakon prirodne katastrofe ili ratnog konflikta također postaju žrtvama seksualnog i obiteljskog nasilja.

Istraživanje u Čadu provedeno u sklopu programa Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters (BRACED) pokazalo je da diskriminacija i nasilje onemogućuju ženama pristup financijskoj i medicinskoj pomoći u vremenima krize.

Sunil Pant, aktivist i nekadašnji političar u Nepalu, navodi da su LGBT osobe također više pogođene posljedicama katastrofa te da im se često odbija pomoći jer se “ne uklapaju u tradicionalne obitelji sastavljene od žene i muškarca”.

“Primjerice, osobno sam svjedočio kako nepalske vlasti odbijaju priznati da je potrebno ponovno izgraditi kuću dvoje transrodnih ljudi koja je bila uništena u potresu 2015. godine”, rekao je. Dodaje i kako LGBT osobe u područjima sklonima katastrofama, poput Nepala, Indije ili Haitija, nemaju nikakve informacije o katastrofama niti kako se ponašati i kome obratiti u slučaju da se neka dogodi.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!