Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije