10. decembar – Jedinstvena prilika da se podigne glas!

10. 12. 2013

IMG_8523 Danas, 10. decembra 2013. godine, a povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, aktivistkinje, aktivisti, građanke i građani su organizirali protestni marš “Ljudska prava VANI! na kojoj je prisustvovalo oko 70 učesnica/ka.

Krenuvši oko 10 sati ispred Akademije likovnih umjetnosti, aktivistkinje i aktivisti su se zaustavili ispred zgrade Federalnog parlamenta, prešli Ajfelov most, zaustavili se ispred zgrada Kantona Sarajevo te prošetali do Parlamentarne skupštine BiH. Ispred zgrada zakonodavnih tijela aktivistkinje i aktivisti su se kratko zadržali i pročitali svoje zahtjeve tražeći zaštitu ljudskih prava za sve, uključujući pravo na obrazovanje, pravo na rad i pravo na nenasilje. Na zadnjoj stanici marša – platou ispred Filozofskog fakulteta, neposredno pored Parlamenta BiH – aktivistkinje i aktivisti su razvili i zastavu duginih boja, upozoravajući tako da su prava i sigurnost LGBT osoba ugroženi u bh. društvu.

“Ovaj protestni marš je jedinstvena prilika da se podigne glas, a posebno marginaliziranih i ranjivih kategorija. Danas su se pojedinci i organizacije ustali da podignu glas za sve, mlade, djecu, osobe sa invaliditetom, žene, Rome, LGBT, povratnike i izbjeglice. Stepen razvoja određenog društva najbolje se ocjenjuje po stepenu poštivanja ljudskih prava onih kategorija koje su marginalizirane i deprivilegovane, nažalost, naše društvo je još uvijek nekoliko koraka iza”, rekla je program koordinatorica Inicijative mladih za ljudska prava BiH Nina Šeremet.

Protest je poslao jasnu poruku da se svi moraju ujediniti za kako bi se unaprijedilo stanje ljudskih prava svih, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Danas je MUP Kantona Sarajevo pokazao visok stepen profesionalnosti i poduzeo je sve mjere i aktivnosti da pruži sigurnost građanima i građankama koji su protestirali, što je po sebi nada da će institucije i tijela vlasti preuzeti proaktivnu ulogu u zaštiti, unaprjeđenju i promociji ljudskih prava svih.

IMG_8397 IMG_8518 IMG_8520 IMG_8525 IMG_8395IMG_8405 IMG_8401

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!