Gdje su trans* žene u 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama?

09. 12. 2013

untitledTrans* žene su one žene koje se ne identificiraju sa spolom ili rodom sa kojim bi trebale prema pravilima medicine, biologije ili društva. Trans* žene su one žene koje ne žele da budu usklađene sa biološkim spolom u kojem su rođene. Transeksualnost se ne piše sa dva s (transseksualnost), jer nije u pitanju poremećaj ili bolest. Trans* žene su žene, kao i sve druge žene, samo su rođene u muškom tijelu. Transeksualne žene, crossdreserke i transvestite se obično označavaju kao transrodne žene, i iako se razlikuju među sobom, zajedničko im je prevazilaženje, nepristajanje, igranje sa binarnim, heteronormativnim shvatanjima spola i roda, tj. kategorijama muško/žensko i muškarac/žena.

Trans* žene su one žene koje žele ili imaju namjeru da prilagode svoj spol, tj. žene koje su djelomično ili potpuno modificirale (fizičkom i/ili hormonskom terapijom i operacijom) svoje tijelo da bi izrazile svoj ženski spolni i rodni identitet. Za osobu koja ovaj proces prolazi od muškog prema ženskom spolu, koristi se skraćenica MtF (male to female). Prva operacija promjene spola urađena je u Berlinu 1912. godine. Ni ove godine, u kalendar 16 dana aktivizma nije ušao 20. novembar. Ove godine je tog datuma po 15. put obilježen Dan sjećanja na transrodne osobe, koje su ubijene. Trans* osobe su česte žrtave nasilja – u proteklih godinu dana ubijeno je 238 trans* osoba, od kojih je ogromna većina trans* žena, navodi se u izvještaju Transgender Europe, a od 2008. godine do danas ubijene su 1374 trans* osobe, većinom žene, u raznim dijelovima svijeta. Na ovom spisku su se našla i dva ubistva trans* žena u Srbiji, dok je najveći broj ubijenih trans* žena u Turskoj. U BiH, trans* žene su isključene iz feminističkih i LGBT debata. Ni država ih ne vidi. Trans* žene nemaju pristup odgovarajućim procedurama prilagodbe spola. Ni Federacija BiH ni Republika Srpska ni Brčko Distrikt ne pokrivaju troškove tretmana prilagodbe spola, tako da su trans* žene, koje žele proći tretman prilagodbe spola, prisiljene tražiti takav tretman u inostranstvu, o vlastitom trošku. Također, BiH mora uspostaviti odgovarajuće procedure za zamjenu dokumenata i matičnog broja za trans* žene koje su prošle medicinski proces prilagodbe spola. Trans* žene su i meta zločina iz mržnje u BiH, i država mora osigurati jednaku zaštitu i provedbu zakonske regulacije zločina iz mržnje koji kao osnov uključuje i rodni identitet. Trans* žene su žene kojih nema u kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u BiH. Odgovornost je na svima nama biološkim, cisrodnim ili raznorodnim ženama, aktivistkinjama, feministkinjama, što ovih mnogostruko marginalizovanih i diskriminisanih žena nema na našim mapama interesovanja, brige i zaštite.

Piše Jasmina Čaušević

Tekst preuzet iz Mirovnih novosti, broj 35, strana 11.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!