56,5% BiH građana_ki još uvijek smatra da „homoseksualnost treba liječiti“

18. 12. 2013

naslovnica-POPaFondacija Heinrich Böll – Ured za BiH, zajedno s partnerskim organizacijama, Fondacijom CURE i Sarajevskim otvorenim centrom implementira projekt „Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba“ koji finansira Evropska unija. U sklopu projekta sprovedeno je kvantitativno istraživanje širom Bosne i Hercegovine kako bi se bolje razumjeli razlozi za homofobiju/transfobiju te diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta u BiH. Ovo istraživanje javnog mnijenja je provedeno na uzorku od 1010 ispitanika_ca. Svi dobijeni rezultati istraživanja predstavljeni su u publikaciji „Ko smo mi da sudimo drugima?“ Ispitivanje javnog mnijenja o stavovima prema homoseksualnosti i transrodnosti u Bosni i Hercegovini“ u kojoj je dodatno urađena dubinska interpretacija rezultata u bh. kontekstu.

Ispitivanje je pokazalo vrlo nizak stepen senzibiliziranosti opšte populacije prema lezbejkama, gej, biseksualnim i transrodnim (LGBT) osobama, kao i nedovoljno znanje o položaju i problemima s kojima se suočavaju LGBT osobe. Tako 56,5% ispitanika_ca smatra da „homoseksualnost treba liječiti“ što potvrđuje ustaljeni stereotip, kao i nedovoljan stepen znanja o homoseksualnosti koja je skinuta s liste bolesti i društvenih poremećaja. Za tri četvrtine ispitanika_ca ljubljenje na javnom mjestu osoba u istospolnoj vezi je neprihvatljivo, za razliku od promjene spola kod kojeg je manji postotak odbojnosti (59,5%). Određen stepen tolerancije prema LGBT osobama se može zaključiti iz podatka da više od 90% ispitanika_ca ne bi vršilo fizicko ili verbalno nasilje nad LGBT osobama, a 75,6% ispitanika_ca nasilje ne bi posmatrali pasivno, odnosno pomogli bi žrtvi.

Ispitivanje javnog mnijenja je pokazalo da su spol i stepen obrazovanja najvažniji faktor koji utiče na stepen homofobije. Žene imaju mnogo liberalnije stavove prema homoseksualnosti u odnosu na muškarce, kao i ispitanici_e koji žive u urbanim djelovima u odnosu na ruralna područja. Ako se uzme u obzir dobna struktura, mlađi ispitanici_e su mnogo tolerantniji_e i otvoreniji_e prema LGBT osobama u odnosu na starije.

Ova publikacija je dragocjena polazna osnova onima koji_e će se u svom profesionalnom radu nastaviti istraživački put s ciljem daljeg senzibiliziranja javnosti o pravima i potrebama LGBT osoba. Postojeće publikacije su i nezaobilazna baza podataka, analiza i preporuka za sve one koji se bave LGBT temama u BiH.

Svi_e zainteresirani_e PDF verziju publikacije možete preuzeti na stranicama Fondacije Heinrich Böll i Sarajevskog otvorenog centra, a štampanu verziju možete preuzeti u prostorijama Sarajevskog otvorenog centra i Fondacije CURE (Čobanija br.12) ili Fondacije Heinrich Böll (Čekaluša 42).

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!