Befem 2019: Svaki put kao da je prvi

04. 12. 2019

U Beogradu, u KC Gradu, će ovaj vikend, 7. i 8. decembra, biti održan deseti, jubilarni fesitval femisnitičke kulture i akcije BeFem.

Feministički festival od svog nastanka 2009. godine okuplja sve zainteresovane za razgovor o feminizmu i ljudskim pravima. Sadržaj programa obogaćuju aktivistkinje ženskog pokreta iz Srbije, regije, kao i svijeta. Festival je mjesto susreta stručnjakinja i aktivistkinja iz raznih oblasti, s namjerom da se otvore bitna lokalna pitanja koja utiču na život žena i razvoj društva zasnovanog na principima rodne ravnopravnosti.

U svom obavještenju povodom 10 godina održavanja festivala organizatorice kažu: “Prošlo je više od 40 godina od Drug-ce žene, prve međunarodne feminističke konferencije održane u Jugoslaviji. Ta je konferencija otvorila put za razvoj ženskog pokreta u postjugoslovenskim zemljama. Vodeći se idejom o značaju ženskog umrežavanja i povezivanja, feministički glasovi su se nadalje okupljali oko redakcija ženskih časopisa, centara za ženske studije, umetničkih grupa i pokreta na ulici. Sredinom 90-ih i početkom 2000-ih godina, nove generacije feministkinja, koje su rasle na talasu feminističke zaostavštine iz prethodnih decenija, počinju da pokreću feminističke festivale u regionu, s namerom da održe praksu razmene znanja i solidarnu podršku u borbi protiv patrijarhata i svih regresivnih načela na kojima takav sistem počiva. Tako nastaju Mesto žensk i Rdeče Zore u Sloveniji, Vox Feminae u Hrvatskoj, a PitchWise u Bosni i Hercegovini.”

Festival su 2009. godine pokrenule dvije prijateljice s namjerom da se otvori prostor za sve one kojima je tijesno da misle i vole u „svoja četiri zida“, te tako BeFem nastaje kao progresivan otpor nasilju, mržnji i tradicionalnim konzervativnim strukturama.

“Od samih početaka, hrabro je zadavao udarce patrijarhatu, otvarajući teme o kojima se retko ili u strahu javno govorilo. Debate o rodu, politici, seksualnosti, marginama društva i otporu normama u čijim se okvirima dešava kontinuirana proizvodnja nasilja terale su nas da budemo istrajne u želji da menjamo društvo u kome živimo. Iako smo nekad zbog tih razgovora ljute, tužne, ili se osećamo nebezbedno, BeFem ostaje mesto ljubavi i zajedništva.” – navode organizatorice.

Deseti, jubilarni, festival će se održati pod sloganom Svaki put kao da je prvi, i kroz dva dana festivala ćete imati priliku prisustvovati bogatom programu koji svakako, neizostavno, kroz feminističku perspektivu, uključuje i LGBTIQ teme.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!