Chelsea Manning je već sedam godina u zatvoru

31. 05. 2016

mening2016-05Izvor i foto: GayEcho

Vojnikinja Chelsea Manning, koja je najavila promjenu iz muškog u ženski spol 2013. godine, je već sedam godina zatvorena u vojnom zatvoru Fort Leavenworth, nakon što je namjerno dostavila javnosti klasifikovane vladine dokumente koji se tiču povrede ljudskih prava i ratnih zločina, putem sajta Wikileaks.

Ranije ove sedmice, Manning je uložila žalbu na izrečenu zatvorsku kaznu, opisujući je nepravednom.

Žalba koju je uložila opisuje kaznu zatvora u trajanju od 35 godina, a koja joj je izrečena kao “sigurno jedna od najnepravednijih kazni ikad izrečenih u historiji vojnog sistema pravde”, znajući prirodu povrede zakona koju je Manning načinila, a koja je dovela do toga da javnost sazna i da se na svjetlost dana iznesu ogromne količine zloupotrebe moći od strane onih na vlasti.

U žalbi se kaže: “Nijedna osoba koja je ranije u SAD-u razotkrila neke tajne, poput Manning, nije ovako oštro kažnjena… Manning je na svjetlost iznijela materijale za koje je u to vrijeme vjerovala da javnosti treba da budu poznati i zato što je tada mislila da je to prava stvar koju treba da učini.”

“Ona je vjerovala da javnost treba da zna sve o cijenama koje se plaćaju zbog ratova u Afganistanu i Iraku, o gubicima tolikih nevinih života, i sve o tome šta je vlada činila da prikrije sramotne podatke o svojim nepravednim postupcima.”

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!