DAN PODIZANJA SVIJESTI O INTERSPOLNOSTI

26. 10. 2019

Na današnji dan, 26. oktobra 1996. godine ispred mjesta gdje je održana godišnja konferencija Akademije Pedijatara_ica Amerike održan je prvi javni protest interspolnih osoba u Sjevernoj Americi. Protest je bio neplaniran, jer su aktivistkinje i aktivisti došli na konferenciju primarno da učestvuju na njoj, ali kako su se susreli sa neprijateljskim stavovima medicinskog osoblja, pobunili su se i ubrzo su bili udaljeni sa te konferencije. Njihov cilj je bio da skrenu pažnju na nepotrebne i štetne operacije i tretmane kojima su interspolna novorođenčad podvrgavana sa ciljem uklapanja njihovih spolnih karakteristika u binarnu matricu.

Interspolna osoba je osoba čiji se spol razvija van tipičnog razvoja spola kao izričito muškog ili ženskog. Interspolnost uključuje atipičan razvoj unutar hromozoma, gonada, hormona i spolnih organa. Interspolnost kao jedan oblik spolnog bivstvovanja jeste bila tema o kojoj se vijekovima nije govorilo te se na taj način otvarao prostor za izolaciju, stid i diskriminaciju interspolnih osoba. Međunarodna interspolna organizacija procjenjuje da je procenat interspolnih osoba u opštoj populaciji čak 2%.

Međunarodni dan podizanja svijesti o interspolnosti kontinuirano je počeo da se obilježava 2003. godine i tako se otvorio javni prostor za akciju, organizovanje, ali i refleksiju o stanju interspolnih osoba u našem društvu.

Interspolne osobe se susreću sa mnogim problemima. Jedan od najvećih problema jesu zapravo korektivne operacije koje se izvode na tek rođenim bebama, a nakon toga se najčešće moraju izvoditi više puta tokom života. Operacije se izvode najčešće iz razloga što pedijatri_ce i hirurzi_škinje savjetuju takav proces zbunjenim i preplašenim roditeljima. Cilj ovakvih operacija jeste uklopiti djecu u binarnu matricu društva koja prepoznaje isključivo muški ili isključivo ženski spol. Ono što se u tom trenutku medicinskim osoblju čini idealnim rješenjem najčešće je daleko od adekvatnog.

Vijeće Evrope je prije dvije godine donijelo rezoluciju o ljudskim pravima interspolnih osoba. Riječ je o prvoj rezoluciji koja se tiče prava interspolnih osoba koju je donijela europska međuvladina institucija.

Otvaranjem ove izuzetno važne teme otvaramo prostor za prava i slobodu interspolnih osoba. Ovoga dana, bez obzira na naš spolni, rodni ili bilo koji drugi identitet, možemo da se zamislimo o beskrajnoj različitosti svijeta u kojem živimo i da uz slavlje posebnosti svake osobe iz našeg užeg, ali i šireg okruženja prihvatimo razlike kao bogatstvo društva u kojem živimo.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!