Do promene spola u Norveškoj jednim klikom miša

01. 10. 2016

trans flaggIzvor: GayEcho

Norvežani će ubuduće moći da promijene spol u dokumentima jednim klikom miša.

Norveška, bogata progresivna zemlja od pet miliona stanovnika/ca, nedavno je postala peta država u svijetu u kojoj je zakonom dozvoljeno da se spol promijeni bez saglasnosti ljekara ili urađene intervencije.

Argentina, Irska i Danska imaju slične zakone, ali samo Malta i Norveška ova pravila primjenjuju i na djecu. Uz saglasnost roditelja, norveška djeca starija od šest godina mogu za sebe da kažu da li su muško ili žensko.

Parlament je usvojio zakon sa 79 glasova poslanika/ca za i 13 protiv. Norveška do sada nije odbila nijedan zahtjev za promenu spola.

 

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
pravnosavj[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!