Evropske nevladine organizacije su zabrinute za budućnost strategija LGBTI i ženskih prava

03. 04. 2015

ilga europe & european women's lobbyOrganizacije ILGA-Europe i Evropski ženski lobi (European Women's Lobby) uputile su otvoreno pismo prvom potpredsjedniku Evropske komisije Fransu Timmermansu, potičući ga da potvrdi svoju podršku EU LGBTI Strategiji i EU Strategiji za jednakost između muškaraca i žena.

Ove dugo očekivane strategije su jako važne, i građanima i građankama Evrope bi bio poslan veoma loš signal ako bi se njihovo implementiranje dalje odlagalo, smatraju ove organizacije, koje su tim povodom Timmermansu uputile i otvoreno pismo.

Pismo, koje je upućeno 24. marta, potpisale su Evelyne Paradis, izvršna direktorica ILGA-Europe, i Joanna Maycock, generalna tajnica organizacije European Women's Lobby. Pismo su započele željom da Timmermans potvrdi podršku navedenim strategijama. “Komesarka Jourová (Vĕra Jourová, komesarka za pravdu, potrošače i rodnu jednakost, op.a.) je javno u više navrata ispred Evropskog parlamenta obećala svoju podršku ovim važnim i komplementarnim strategijama. Svjesni/e smo da će komesari/ke uskoro odlučiti koje će inicijative podržati u 2015. godini. Građanima i građankama Evrope i akterima koji se bave ženskim i LGBTI pravima bi bio poslan jako loš signal ako bi Evropska komisija odlučiti isključiti ove strategije iz liste inicijativa koje će podržati u 2015. godini. Potpuno smo svjesni/e da u trenutnom kontekstu postoji želja za strateškim djelovanjem Evropske komisije kada su u pitanju predložene politike. Dok je ovaj pristup bez sumnje razuman i praktičan, potičemo vas da ne zaboravite odgovornost Evropske komisije da podrži i unaprijedi jednakost i borbu protiv diskriminacije. Ciljane akcije su potrebne da osiguraju konkretne rezultate i pokažu posvećenost Evrope ka ostvarivanju promjena”, stoji u pismu.

U pismu se dalje ističe da je jednakost žena i muškaraca osnovna vrijednost Evropske unije (član 2 Sporazuma o Evropskoj uniji), koja se oslikava u Povelji o osnovnim pravima (član 23); EU ima odgovornost da promovira jednakost između žena i muškaraca (član 3 Sporazuma o Evropskoj uniji i član 8 Sporazuma o funkcioniranju Evropske unije). Nedavno urađene analize o tome koliko je EU uradila na ovim obavezama na 20. godišnjicu Pekinške platforme za akciju, urađene od strane European Women's Lobbyja, EIGE-a i Evropskog parlamenta, jasno pokazuju da EU zaostaje u svojoj političkoj odgovornosti da osigura jednakost između muškaraca i žena. Države članice UN-a su upravo usvojile CSW političku deklaraciju koja ponovo potvrđuje njihovu predanost Pekinškoj platformi za akciju. Pekinška platforma za akciju naglašava potrebu za odvojenim i snažnim institucionalnim mehanizmima za ženska prava: Evropska komisija treba pratiti ovu potrebu i imati posvećen instrument za jednakost između muškaraca i žena. Dodatno tome, ključno je u ovom momentu da EU ostane predana obavezi da okonča diskriminaciju s kojom se LGBTI osobe suočavaju svakog dana unutar granica Evropske unije. Anketa koju je uradila Fundamental Rights Agency o LGBT pravima u 2013. godini jasno ističe diskriminaciju, zlostavljanje i nasilje koje LGBTI osobe doživljavaju na osnovu svoje seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Evropi. EU LGBTI Strategija, koja je potpuno u skladu sa kompetencijama EU-a, ne bi dodavala nove političke inicijative ili pravne prijedloge. Pored toga što bi demonstrirala snažnu političku posvećenost, ona bi povećala usklađenost, jasnoću i vidljivost svih aktivnosti koje se trenutno dešavaju na nivou EU. “Odobravamo fokus EU na LGBTI prava koji se dešava posljednjih godina, ali ovo nije vrijeme za opuštanje. Organizacije koje se bave LGBTI i ženskim pravima, a koje su naše članice u Evropi, izvještavaju o sve češćim prijetnjama njihovom političkom prostoru, uključujući fizičke napade kako na njih, tako i na njihovu imovinu. U takvoj situaciji, ključno je da Evropska komisija pokaže političko vodstvo dajući vidljivost i podršku kroz jasno pozicioniranje strategija za podršku pravima žena i djevojčica, i LGBTI pravima”, stoji u zajedničkom pismu.

Potpisnice pisma ističu da organizacije pozdravljaju imenovanje komesarke za rodnu jednakost, “ali bez strategije o jednakosti između žena i muškaraca, komesarka će imati jako malo mogućnosti da obavlja svoj posao”, ističu. “To je pitanje kredibiliteta i odgovornosti Evropske komisije. EU mora osigurati usklađenost u svojim internim i eksternim akcijama i dati prednost ženskim i LGBTI pravima u svojim internim politikama, kao što već radi eksterno. Evropska komisija je, na početku svog novog mandata, u poziciji da napravi vidljivu razliku time što će obezbijediti dvije strategije kao jednostavan i opipljiv alat koji će pokazati građanima i građankama šta Evropska komisija radi kako bi se pozabavila njihovim brigama.”

Kompletno pismo možete pronaći ovdje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!