Evropski parlament smatra da je potrebno adresirati stereotipno prikazivanje LGBTI osoba u medijima

19. 04. 2018

Piše: Redakcija
Izvor: Integrupa Evropskog parlamenta o LGBTI pravima
Foto: aberje.com.br

U izvještaju usvojenom 17. aprila 2018, Evropski parlament pozvao je na uvođenje dodatnih mjera za poticanje rodne jednakosti, uključujući jednakosti LGBTI osoba, u smislu medija i medijskog sadržaja.

Amandmani su uloženi od strane zastupnika/ca iz grupa S&D, Zeleni/EFA, GUE/NGL, ALDE i EPP, uključujući članove/ice LGBTI Intergrupe, kako bi se osiguralo da izvještaj uključuje LGBTI osobe.

Izvještaj posebno naglašava potrebu za njegovanjem medijske pismenosti i omogućavanjem rodno senzitivnog medijskog obrazovanja svim relevantnim akterima, u svjetlu opremanja mladih ljudi alatima uz pomoć kojih mogu identificirati diskriminaciju i jasno progovoriti protiv nje. Prema Evropskom parlamentu, treninzi o medijskoj pismenosti trebaju identificirati i govoriti protiv “govora mržnje i nasilja motiviranog rodom, rodnim identitetom, rodnim izražajem, seksualnom orijentacijom ili seksualnim karakteristikama” (paragraf 23).

Izvještaj također podvlači ulogu stereotipa u marketingu, koji mogu “utjecati na socijalizaciju djece, i naknadno, na način na koji djeca posmatraju sebe, članove/ice porodice i vanjski svijet”. Marketing može imati pozitivan efekat “u izazivanju stereotipa, kao što su rodni stereotipi i stereotipi protiv LGBTI osoba”, stoji u izvještaju (paragraf 23).

Izvještaj Michaele Šojdrová također podvlači odgovornost zemalja članica u procesu prikupljanja podataka i provođenja istraživanja o borbi protiv cyber nasilja, uključujući i cyber nasilje protiv LGBTI osoba (paragraf 26). Izvještaj pogotovo ističe potrebu za treninzima o medijskom izvještavanju o slučajevima rodno zasnovanog nasilja, uključujući nasilje nad LGBTI osobama (paragraf 26).

Terry Reintke, ko-predsjedavajuća LGBTI Intergrupe, rekla je: “Drago mi je što je izvještaj Evropskog parlamenta uključio LGBTI osobe u diskusiju o rodnoj jednakosti. Mediji ne smiju perpetuirati štetne stereotipe i promovirati nasilje protiv LGBTI osoba. Potrebna nam je pozitivnija reprezentacija LGBTI osoba u medijima i marketingu, kako bismo njegovali/e prihvatanje i delegimizirali diskriminaciju i nasilje kojima su LGBTI osobe izložene.”

Amandman predložen od strane S&D grupe, koji je Evropsku komisiju pozvao da predloži “direktivu o seksizmu u marketingu koja bi osigurala da prikazi žena, muškaraca i LGBTI osoba ne budu stereotipni, degradirajući ili diskriminirajući” (amandman 5), je odbijen.

Liliana Rodrigues, reporterka iz sjene za S&D grupu i članica LGBTI Intergrupe, je komentirala: “Mediji i marketing imaju ključne uloge u borbi protiv diskriminacije i njegovanju rodne jednakosti, kao i poštivanju LGBTI osoba.”

“Direktiva o seksizmu u marketingu bi dozvolila kreiranje pozitivnije reprezentacije ljudi u marketingu, uključujući LGBTI osobe, za razliku od štetnih stereotipa koje vidimo danas. Za žaljenje je što to neće biti uključeno u izvještaj.”

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!