Evropski sud za ljudska prava donio presudu o govoru mržnje na internetu u korist gej para

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da Litvanija nije provela istragu o online komentarima koji su sadržavali govor mržnje prema gej paru a koji predstavljaju diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i narušavaju pravo na privatni i porodični život.

Slučaj Beizaras and Levickas protiv Litvanije nastao je nakon što je jedan od njih objavio fotografiju na Facebooku na kojoj se ljubi sa svojim partnerom, što je izazvalo stotine komentara mržnje. Neki su se odnosili općenito na LGBT osobe, dok su u drugim upućivane prijetnje paru. Podnosioci tužbe su tvrdili da su diskriminisani na osnovu seksualne orijentacije jer su državne vlasti odbile da provedu predistragu komentara ostavljenih na Facebooku. Takođe su tvrdili da ih je odbijanje litvanskih vlasti da pokrene predistragu ostavilo bez mogućnosti pravnog obeštećenja.

Sud za ljudska prava je jednoglasno presudio da je prekršen član 14. (zabrana diskriminacije) Evropske konvencije o ljudskim pravima, uzet u svezi s članom 8. (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života), te članom 13 (pravo na efektivan pravni lijek).

Sud je ponovio obavezu vlasti prema članu 8. da efikasno istraže da li komentari u vezi sa seksualnom orijentacijom podnositelja zahtjeva predstavljaju poticanje na mržnju i nasilje. Sud smatra da je neizvršavanje takve obaveze rezultat „diskriminatornog stanja svijesti“ vlasti. Stoga je Sud utvrdio da je prekršen član 14. uzet u vezi s članom 8. Konvencije.

Važno je i da je Sud za ljudska prava potvrdio pravo pojedinaca da se otvoreno identifikuju kao gej, lezbejka ili bilo koja druga seksualna manjina i pokazao rastuću tendenciju da se odnosi među istospolnim parovima podrazumijevaju pod pojmom „porodičnog života“.

Izvor: ILGA Europe

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!