Fondacija CURE poziva na učešće u projektu ERASMUS+: Bajke su za svakoga

10. 01. 2018

Fondacija CURE vas sa zadovoljstvom poziva da se prijavite za učešće u projektu Bajke su za svakoga, koji u sklopu Erasmus+ programa implementiramo sa organizacijama iz regije: NVO Juventas iz Crne Gore, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Hrvatske, LGBTI Centar za podršku iz Makedonije te Alternativni centar za djevojke iz Srbije.

Koncept projekta je osmišljen tako da uključi učesnike/ce iz regije koji/e smatraju da bajke kojima smo svi/e bili/e učeni/e nisu ravnopravno i pravedno predstavljale manjinske grupe, odnose moći između muškaraca i žena, bile su jako binarne, potpuno isključujući bilo kakav vid osnaživanja uloge žena, podižući i tretirajući muškarce kao zaštitnike te uključivanja drugih identiteta, bilo etničkih, rodnih, seksualnih i slično. Kroz ovaj projekat, tačnije kroz 2 treninga u Sarajevu (24.- 28.1.2018.) i Budvi (mart), gdje će učesnici/e imati priliku čuti nešto o novom pristupu bajkama, osmisliti svoje bajke, nove početke i završetke, nove identitete i rasplete, te kroz putujući karavan (maj-septembar) koji će imati za cilj da predstavi novonastale bajke Fondacija CURE, skupa sa partnerskim organizacijama, želi da u javni prostor plasira novi pristup starim temama, želi da razbije nametnute norme i predstavi novi kanal borbe za ravnopravne prilike i svijet bez diskriminacije.

Fondacija CURE pozive učesnike/ce strarosti od 18 do 30 godina da prijavu sa pismom motivacije pošalju na mail [email protected].

Prijave možete slati do 15.1.2018. godine do 17h. Za sve ostale informacije možete kontaktirati Fondaciju CURE.

Učesnici/e koji/e budu izabrani/e za ovaj program su obavezni/e da prisustvuju svim aktivnostima projekta.

Izvor: Fondacija CURE

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!