Fondacija CURE: Slavimo snagu i moć žena

23. 04. 2013

DSC_0316Fondacija CURE je feministička i aktivistička organizacija koja se zalaže za pozitivne društvene promjene putem edukativnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Fondacija CURE je, također, neprofitna organizacija koja se zalaže za jednakost spolova i rodova, kako unutar BiH tako i regionalno, već skoro devet godina. U nastavku, između ostalog, pročitajte i da li se današnje djelovanje ove organizacije razlikuje od onog u početku, te gdje su lezbejke i lezbejski feminizam u BiH danas.

Lgbt-prava.ba: Za početak, objasnite nam ukratko kada, zbog čega i sa kakvom početnom ideološkom platformom je nastala Fondacija CURE.

CURE: U 2005. godini smo registrirale feminističku aktivističku fondaciju pod nazivom CURE. Feministički aktivizam nam je omogućio siguran prostor u kojem su žene jake, neustrašive, sposobne i ujedinjene sa svim svojim različitostima. Mi želimo da kroz naš edukacijski i umjetnički program doprinesemo prihvatanju stava da je diskriminacija nad ženama neprihvatljiva, te da je odgovornost svih članova/ica društva da zaustavi i prevenira sve oblike diskriminacije. Od početka rada, CURE je organizacija volontera/ki i profesionalaca/ki koji/e izlaze na ulice u znak javnog protesta protiv nasilja, diskriminacije, kršenja zakona i osnovnih ljudskih prava. CURE organiziraju performanse protiv nasilja, pozivaju umjetnike/ce, naučnike/ce, edukatore/ice, aktiviste/ice, građane/ke na akciju i konkretan lični doprinos za kreiranje boljeg i zdravijeg bosanskohercegovačkog društva. U svom radu surađujemo sa predstavnicama/ima ženskih formalnih i neformalnih grupa iz BiH, feministima/cama iz sve manje fragmentirane feminističke zajednice u BiH, a posebno nam je važna saradnja sa feminističkim grupama iz regije, bilo da rade za ženska ljudska prava kroz pravni savjet, kampanje, umjetničke procese, politiku, izdavaštvo ili istraživačke radove. Organizujući afirmativne akcije slavimo snagu i moć žena, te radimo na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i u svijetu.

Lgbt-prava.ba: Do danas, u vašem radu i djelovanju, da li su se mijenjale vrijednosti za koje se zalažete – da li ste proširivale platformu, ili ste se, vremenom, više fokusirale na određene probleme? Ukratko – da li i po čemu se djelovanje CURE-a danas razlikuje od onog u početku?

CURE: Fondacija CURE nije promijenila fokus svog djelovanja, a ni vrijednosti za koje se zalažemo, sa tim da smo se prilagođavale i mijenjale načine djelovanja sa vremenom i mjestom u kojem djelujemo. Jedina razlika u našem djelovanju na početku i sada jeste uticaj CURE-a, koji se više primijeti danas, nego prije 9 godina kada smo počele sa radom organizujući kreativne akcije. Danas radimo mnogo intenzivnije i imamo puno više aktivnosti nego na samom početku, a sa tim snosimo veću odgovornost za procese koji se dešavaju u društvu.

Lgbt-prava.ba: Gdje je danas mjesto lezbejki i lezbejskog feminizma, na feminističkoj sceni u BIH? Kakva je lezbejska pozicija, djelovanje i vidljivost u BiH?

CURE: Mogle bismo propitivati i feminističku scenu u bh. društvu, koja se nalazi na marginama. Sa stavom da je feministička scena u BiH slabo vidljiva, CURE smatraju da je lezbejski feminizam gotovo i nevidljiv, jer ne postoji prostor koji je kreiran da osigura aktivno djelovanje lezbejki u BiH. Lezbejke i lezbejski feminizam je višestruko marginalizovan u našem društvu. Sa tim da postoje određeni pomaci, za razliku od prije 10 godina, kada se uopće nije govorilo o lezbejskoj sceni u BiH, danas postoje određene inicijative za osnaživanje lezbejki.

Lgbt-prava.ba: Šta su konkretno CURE radile vezano za promociju lezbejskih identiteta u BiH?

CURE: CURE su se posvetile dosta rada na rušenju stereotipa kada se radi o LGBT zajednici kroz naše edukativne programe. Također smo prethodne dvije godine radile treninge za žene i djevojke iz lezbejske zajednice, kako bi se osnažile i radile na osvješćivanju vlastitih potreba. U 2013. godini Fondacija CURE aktivno radi na projektu „Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba u BiH“, u kojem smo partnerska organizacija Sarajevskom otvorenom centru i Heinrich Boll Stiftungu. Projekat se bavi lobiranjem, promocijom i zaštitom prava i vidljivosti LGBT osoba. Kroz istraživačke programe tražimo uzroke homofobije i transfobije, te ćemo putem treninga, edukacija i medijske kampanje zagovarati i lobirati za smanjenje homofobije i transfobije u bh. društvu.

Lgbt-prava.ba: Da li mislite da u BiH ima potrebe i kapaciteta da se stvori organizacija koja bi se bavila isključivo pravima, kulturom i zaštitom lezbejki?

CURE: U BiH ne samo da postoji potreba, nego nam se čini neophodnim da se stvore uslovi kako bi se formalno ili neformalno formirala organizacija koja se bavi isključivo pravima, kulturom i zaštitom lezbejki. Također, smatramo da postoji ljudski kapacitet da se takva jedna organizacija oformi, međutim uslovi su jako diskriminirajući. Diskriminirajući uslovi znače da ne postoje zakonske regulative koje bi riješile slučajeve zločina iz mržnje, i govora iz mržnje, te ne postoje institucije kojima se cjelokupna LGBT populacija može obratiti u slučaju raznovrsnih vidova diskriminacije s kojom se susreću svaki dan. Lezbejke ne posjeduju svoje sigurne prostore, i zbog toga je jako važno da se oformi neka grupa koja bi pružala taj siguran prostor isključivo za lezbejke, gdje bi one mogle da se osnaže, i počnu da djeluju na razne načine unutar svoje zajednice.

Razgovarala Jasmina Čaušević

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!