Gayten pita, partije odgovaraju: Stavovi političkih partija u vezi sa ljudskim pravima LGBTIQ osoba u Srbiji

23. 04. 2016

izboriIzvor: Gayten-LGBT
Foto: eizbori.com

Organizacija Gayten-LGBT uputila je upitnik svim političkim partijama i pokretima koji su uzeli učešće u predizbornoj kampanji u okviru parlamentarnih, pokrajinskih i lokalnih izbora u Srbiji koji će se održati u nedjelju, 24. aprila, kako bi javnosti približila njihove zvanične stavove o ljudskim pravima LGBTIQ osoba, i tom prilikom dobila je odgovore od Demokratske stranke (DS), Liberalno demokratske partije (LDP), i pokreta “Dosta je bilo – Saša Radulović”.

Posljednje sate pred predizbornu tišinu iskoristili su da javnost upoznaju sa stavovima ovih stranaka i pokreta koji su i ranije pružali podršku LGBTIQ populaciji.

Na pitanje da li se vaša stranka zalagala za poboljšanje položaja LGBTIQ osoba u Srbiji u posljednjih 5 godina, pokret “Dosta je bilo – Saša Radulović” izložio je da se “zalaže za poboljšanje položaja LGTIQ osoba”, jer su stava da “svi građani moraju imati jednaka, ustavom garantovana prava, bez obzira na svoju seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet”. Pokret je naveo da je učestvovao “na svim Paradama ponosa organizovanim u proteklih 5 godina, na čelu sa predsjednikom pokreta – Sašom Radulovićem”. “Poziv članstvu da učestvuje u paradi i šetnji pratilo je i saopštenje za javnost, koje su prenijeli i mediji”, poručili su iz ovog pokreta.

Demokratska stranka je istakla kako je “uvijek podržavala i kako će podržavati pravo na slobodu okupljanja, dok su i članovi i članice Demokratske stranke uvijek prisustvovali do sada održanim Paradama”. Istaknuto je da je DS “značajno doprinijela održavanju prve uspješne Parade ponosa 2010. godine, kao i da je od 2012. u Beogradu obezbijeđeno korišćenje tri stana koji služe kao sigurne kuće za LGBT osobe, prije svega za one kojih se porodica odrekne kada saznaju za njihovu seksualnu opredijeljenost”. Od daljih aktivnosti, DS je navela da je “u svečanoj sali Skupštine grada organizovana prezentacija godišnjeg izveštaja o kršenju prava pripadnika i pripadnica LGBT zajednice”. Narodni poslanici/ce iz poslaničkog kluba DS su učestvovali u dijalogu o temi održavanja Parade, a data je i podrška ustavnom pravu na slobodno okupljanje. “Zajedno sa Evropskim fondom za solidarnost i demokratiju, DS je organizovala prvu konferenciju Prava LGBT osoba i perspektive u Jugoistočnoj Evropi za članove i članice socijaldemokratskih stranaka u regionu”, poručili su iz DS-a.

LDP je istakao da se od samog osnivanja zalaže za jednaka prava svih građana i građanki Srbije, dok se u posljednje 3 godine ova aktivnost intenzivirala kroz osnivanje Savjeta za ljudska prava, organizovanje niza treninga za članove lokalnih upravnih odbora, i učestvovanje i organizovanje dvije tribine i izložbe na posljednje dvije “Nedelje ponosa”. Takođe, LDP se redovno oglašava u javnosti po pitanju svih aspekata LGBT ljudskih prava.

Na pitanje da li u vašoj stranci postoje autovane LGBTIQ osobe (osobe koje su javno saopštile svoju seksualnu orijentaciju drugačiju od heteroseksualne ili rodni identitet drugačiji od cisrodnog), pokret “Dosta je bilo – Saša Radulović” odgovorio je negativno, dok LDP na listi ima dvije autovane lezbejke od kojih je jedna rodno neutralna i aktivna u civilnom sektoru po pitanju LGBT prava. DS je navela da, “kao i u svakom segmentu društva i u ovoj stranci postoje LGBT osobe, ali da većina njih nije javno saopštila svoje seksualno opredjeljenje”. DS ističe da je “teško procijeniti da li njihovo (ne)autovanje predstavlja dio sveopšte klime u društvu ili (ipak) procjenu osobe da bi u prostoru političkog djelovanja autovanje umanjilo šanse za podršku birača/ica”.

DS navodi da je “potrebno još mnogo zajedničkog rada i podrške u okruženju kako bi osobe koje se bave javnim poslovima, naročito politikom, javno govorile o svom seksualnom opredjeljenju”. DS nudi da u ovom smislu bude primjer takve (dobre) prakse.

Po pitanju planova za unapređenje položaja LGBTIQ osoba u narednih pet godina, pokret je istakao “dosljedno insistiranje na poštovanju svih ustavom zagarantovanih prava građanima, bez obzira na njihovu seksualnu orijentaciju i/ili rodni identitet, striktno kažnjavanje svakog oblika nasilja prema pripadnicima LGBTIQ zajednice; podizanje vidljivosti problema s kojim se LGBTIQ zajednica susreće i zajednički rad na nalaženju najboljih zakonskih i drugih rješenja u saradnji s predstavnicima same zajednice”.

Demokratska stranka će “kroz rad odbora za ljudska i manjinska prava i saradnju sa NVO nastaviti da razvija saradnju sa ‘Rainbow Roses’, pridruženom članicom Partije evropskih socijalista i implementira zaključke pomenute konferencije”. Takođe će raditi na podizanju znanja o ljudskim pravima kao i pravima seksualnih manjina. “Izborni program Demokratske stranke po prvi put terminološki prepoznaje i pominje LGBT zajednicu”. Nastaviće se rad na daljem razvoju praktične politike u dijalogu sa predstavnicima NVO, a kako DS navodi, biće “otvoreni partner u Skupštini Srbije za sve inicijative podnete od strane LGBT organizacija. Borićemo se protiv svih vrsta nasilja i diskriminacije LGBT osoba”.

LDP planira intenziviranje postojećih aktivnosti kroz različite vidove akcija koje će Savjet sprovoditi.

Na pitanje o stavu prema usvajanju zakonskog rješenja koje bi istopolno orijentisanim osobama omogućio da sklope registrovano partnerstvo, pokret “Dosta je bilo” je naglasio da se “zalažu za ustavom garantovano pravo svakog građanina Srbije da sklopi bračnu zajednicu, bez obzira na seksualnu orjentaciju i/ili rodni identitet”, dok je DS navela da je “resorni odbor odavno upoznao javnost sa ovom temom. Kao stranka lijeve orijentacije, Demokratska stranka se zalaže za izmjene postojećih Zakona kojim će se regulisati imovinski odnosi i druga pitanja od značaja u istopolnim partnerstvima kao i definisati mehanizmi primjene ovih zakona, načini praćenja efikasnosti zakonskih rešenja”. O ovom i drugim pitanjima koja se tiču prava LGBT osoba vodićemo dijalog sa predstavnicima i predstavnicama organizacija građanskog društva, poručuju u DS-u.

LDP smatra da je neophodno da takav zakon bude usvojen i već je u vezi sa tim organizovano nekoliko tribina pod nazivom “Jer imam pravo” na kojima je artikulisano ovo pitanje.

Trenutni položaj transrodnih/transpolnih osoba u Srbiji, pokret “Dosta je bilo – Saša Radulović” je ocijenio kao nedovoljno poznat javnosti a njihove probleme nedovoljno shvaćene, te će u vezi sa tim podržati svako zakonsko rješenje koje za cilj ima unapređenje njihovog položaja i zaštitu osnovnih ljudskih prava. DS položaj trans osoba vidi kao kompleksan, a živote trans osoba kao opterećene teškoćama, diskriminacijom, potpunim nerazumijevanjem, ponekad i nasiljem, zbog čega smatraju da je neophodno mijenjati zakone.

U pogledu ove teme, LDP misli da je postignuta velika vidljivost ali da su trans osobe i dalje veoma nevidljive i da spadaju u jednu od najmarginalizovanijih grupa u Srbiji.

Kada je u pitanju stav prema usvajanju modela Zakona o rodnom identitetu, kojim se reguliše pravni položaj transpolnih i transrodnih osoba u Srbiji, pokret u potpunosti podržava rešenja iznijeta u modelu Zakona o rodnom identitetu, dok iz DS-a poručuju da su “otvoreni i spremni na dijalog o svakom zakonu koji pretenduje da unaprijedi ljudska prava i poboljša položaj svake društvene grupe koja trpi diskriminaciju, bilo direktnu, indirektnu ili strukturalnu”, kao i da će podržati napore da se zakonski uredi oblast rodnog identiteta i da se na taj način olakša život transrodnim osobama.

LDP je mišljenja da i ovu oblast hitno treba regulisati jer su u pitanju svakodnevni životi naših sugrađana i sugrađanki i dodaju da je žalosno što je u 2016. godini pravna regulativa po ovom pitanju slaba.

Gayten-LGBT se zahvaljuje Demokratskoj stranci, Liberalno demokratskoj partiji i pokretu “Dosta je bilo – Saša Radulović” na poslatim odgovorima.

Gayten-LGBT od 2001. godine radi na unapređenju položaja LGBTIQ osoba (lezbejki, gejeva, transpolnih, transrodnih, interseks i kvir osoba) u Srbiji, kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama i direktno pružanje podrške LGBTIQ osobama.

Kao organizacija koja svojim radom obuhvata pitanja seksualne orijentacije i rodnog identiteta i izražavanja, kao i pitanje višestruke marginalizacije, u novembru 2013. godine predstavili su model Zakona o rodnom identitetu, koji je usklađen sa domaćim zakonodavstvom i postojećim medicinskim praksama, kao i sa preporukama međunarodnih organizacija, a čijim usvajanjem bi se regulisao položaj trans osoba u Srbiji.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!