Grčka uvodi slobodno određivanje rodnog identiteta

09. 05. 2017

Izvor: GayEcho

Grčka ljevičarska vlada objavila je prijedlog zakona koji će omogućiti svim Grcima/kinjama da slobodno odrede svoj rodni identitet, nezavisno od toga kako im je upisan prilikom rođenja.

Prijedlog zakona predviđa da zvanična promjena roda može da se izvrši na sudu, koji će potom obavijestiti nadležne za vođenje matičnih knjiga rođenih. Podaci će biti promijenjeni i u pasošima i drugim zvaničnim dokumentima.

Zakon se neće odnositi na osobe koje su u braku.

Prema važećem zakonu, Grci/kinje koji/e žele da promijene rod moraju da dokažu da su imali operaciju promjene spola i da prođu psihijatrijsku procjenu.

Za sada nije jasno kako će predloženi zakon utjecati na regrutaciju za vojsku, koja je u Grčkoj obavezna za sve odrasle muškarce.

Prijedlog zakona proći će javnu raspravu, a u parlamentu će se naći poslije 12. juna.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!