Info sesija: Regionalno istraživanje o LGBT pitanjima – Gdje je BiH, gdje su LGBT prava?

20. 10. 2015

pokit_3416a75f4cea9109507cacd8e2f2aefcSarajevski otvoreni centar već dvije godine organizuje info sesije na kojima novinari i novinarke imaju priliku upoznati se i razgovarati sa gošćama i gostima iz BiH i regije, a koji/e se na različite načine bave LGBT temama kroz teoriju, praksu i aktivizam.

Info sesija na temu “Regionalno istraživanje o LGBT pitanjima – Gdje je BiH, gdje su LGBT prava?” će biti održana u srijedu, 21. oktobra 2015. godine u 11:15, u caffeu Meting Point u Sarajevu.

Nacionalni demokratski institut (NDI) je u junu i julu 2015. godine sproveo regionalno istraživanje o LGBT pitanjima na Zapadnom Balkanu, koje je obuhvatilo šest država – Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Albanija i Crna Gora. Istraživanje je rađeno sa opštom populacijom, LGBT zajednicom i fokus grupama.

Na info sesiji će po prvi put biti predstavljeni rezultati ovog istraživanja. Gost info sesije je voditelj istraživanja, Marko Ivković iz NDI-a iz Srbije, koji će predstaviti najvažnije podatke do kojih su došli tokom istraživanja, a koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu.

Istraživanje, između ostalog, pokazuje određenu mjeru podrške za prava LGBT osoba među mladim, obrazovanim, i urbanim ispitanicima/ama, iako većina ispitanika/ca ne vjeruju da LGBT osobe trebaju živjeti otvorene, jednake živote. Otkriva niske nivoe znanja među općom populacijom o grupama koje uključuju lezbejsku, gej, biseksualnu i transrodnu zajednicu, i, prema tome, visok nivo otpora dodjeljivanju jednakih prava i prilika na osnovu seksualne i/ili rodne orijentacije. U isto vrijeme, ispitanici u anketi su strogo poricali postojanje fizičkog nasilja nad LGBT članovima/cama društva. Za pojedine demografske skupine, među kojima su mladi i urbanizirani građani/ke, pokazalo se rastuće, još uvijek probno prihvatanje LGBT osoba.

U Bosni i Hercegovini, samo 10% generalnog stanovništva osobno poznaje nekoga ko je LGBT.

U skladu sa uzorkom LGBT osoba u anketi, tri od četiri LGBT osobe su bile izložene psihološkom zlostavljanju i verbalnom uznemiravanju, jedna od četiri osobe je pretrpjela fizičko nasilje, i jedna od dvije osobe je doživjela diskriminaciju u školi, na poslu, ili drugdje, zbog svoje seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta. Opća populacija primjećuje diskriminaciju i nasilje nad LGBT građanima/kama kao mnogo manje frekventnu i rasprostranjenu.

Opća populacija glatko odbija ideju istospolnog braka, ali je spremna da se neka sa brakom povezana prava prošire na istospolne parove. Na pitanja o pristupu hospitalizaciji, nasljeđivanju imovine, i o pokrivenosti zdravstvenim osiguranjem LGBT parova, više od jedne trećine opće populacije, u prosjeku, podržava ove mjere.

Info sesije se organizuju u sklopu MATRA programa Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!