Informativne brošure i flajeri za LGBT osobe

21. 01. 2014

Prijavite nasilje policiji flajerNapadnut_a si – da li i kako to prijaviti policiji? Nisi siguran_na da li ćeš dati odgovarajuće informacije u prijavi? Zašto je važno prijavljivati slučajeve nasilja koji su se desili na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta?

Sve ove informacije se nalaze u kratkoj brošuri: Kako prijaviti krivično djelo policiji!

 

 

 

 

Diskriminacija flajerŠta je to diskriminacija na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identita? Koji oblici diskriminacije postoje? Kako i od koga tražiti zaštitu od diskriminacije?

Odgovore potražite u našoj brošuri: Zaštita od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta!

 

 

 

 

Interseksualnost flajerKo su interseksualne osobe i da li ih ima i u BiH? Koja je razlika između transrodnosti i interseksualnosti?

Saznajte više o interseksualnom identitetu, te o osobama koje i danas ostaju nevidljive u bh. društvu, ali i unutar LGBTIQ zajednice: Između spolova i stvarnosti – Interseksualnost/Interspolnost

 

 

 

 

 

Transrodnost flajerTransvestija, cross-dressing, drag queens i drag kings, FtM, MtF…

Mnogo je identiteta koji prevazilaze rodne društvene norme, a kratki pregled identiteta, informacije procesu tranzicije i o pravima transrodnih osoba u BiH možete naći u: Transrodno – Transparentno!

 

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!