Institucija ombudsmena izdala važnu preporuku za unapređenje senzibiliteta policije RS-a za rad sa LGBT osobama

21. 03. 2015

photo.jpgNakon brojnih prijava i nesankcionisanih napada na LGBT osobe i članove i članice Banjalučkog Udruženja Kvir Aktivista (B.U.K.A.), Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH je izdala preporuku Upravi za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske da u okviru stručnog osposobljavanja, usavršavanja, obuke, edukacije ili kroz bilo koji drugi vid informisanja policijskih službenika, preduzme mjere iz svoje nadležnosti sa ciljem unapređenja senzibiliteta policije za rad sa pripadnicima LGBT zajednice, proaktivnog i preventivnog djelovanja, te provođenja i primjene strožije prekršajne i kaznene politike za prekršaje i krivična djela počinjena prema pripadnicima LGBT zajednice, te da u roku od 30 dana obavijesti Instituciju ombudsmena o poduzetim mjerama.

Ombudsmani su između ostalog naveli da nikakve kulturne, tradicionalne ili religiozne vrijednosti, niti pravila ”dominantne kulture” ne smiju da se koriste kako bi se pravdao govor mržnje ili neki drugi oblik diskriminacije, uključujući i seksualnu orijentaciju ili rodni identitet kao osnov.

“Ovo je jako važna stvar ne samo za Banjalučko Udruženje Kvir Aktivista već i za LGBT osobe u Banjaluci, a i Republici Srpskoj s obzirom da preporuka Institucije ombudsmena potvrđuje da je stepen nasilja nad LGBT osobama veliki, te predlaže konkretna rješenja. Ono što je još važnije jeste da ćemo sada biti u mogućnosti aktivnije raditi na senzibilizaciji policije, te nadam se vidjeti strožije sankcije za govor i zločin iz mržnje, te diskriminaciju prema LGBT osobama”, izjavio je Jasneko Suljetović za lgbt.ba.

Ured ombusmena za ljudska prava BiH je prvi put izdao jednu ovakvu preporuku u cilju efikasnije zaštite ljudskih prava LGBT osoba, te implementacije postojećih zakona.

Jasenko dodaje da je generalno zadovoljan odlukom, te dodaje da su “pripadnici Centra javne bezbjednosti Banja Luka reagovali blagovremeno na prijave koje im se upute povodom napada, međutim rezultati tih prijava u vidu konkretnih sankcija protiv počinioca su uvijek izostajali, što će se nadam se promjeniti ovo preporukom”.

“Smatram da će preporuka u svakom slučaju doprinjeti boljem odnosu policije i LGBT aktivista i nadam se poboljšati odnos policije prema LGBT osobama koje su žrtve nasilja, te da će policija pristupati prijetnjama i napadima protiv LGBT osoba ozbiljnije nego do sada.”Nezavisno od mjera koje će preduzeti Uprava za policijsko obrazovanje MUP-a Republike Srpske, ova preporuka je jedan od koraka koji će približiti MUP RS-a i ostale relevantne institucije da javno i otvoreno počnu osuđivati nasilje nad LGBT osobama.

Banjalučko Udruženje Kvir Aktivista će iskoristiti ovu preporuku te i dalje aktivno raditi sa MUP-om Republike Srpske na boljoj saradnji i edukaciji policijskih službenika_ca a u cilju što boljeg i efikasnijeg sankcionisanja krivičnih djela počinjenih nad LGBT osobama.

Pozdravljamo ovu odluku Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i nadamo se da će i u buduće biti proaktivni.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!