INTERVJU: Vladana Vasić, SOC: Ne želimo da diskriminacija i nasilje koje LGBT osobe trpe ostanu nezabilježeni

11186285_10153340285817502_531204851_n (1)Besplatno pravno savjetovanje Sarajevskog otvorenog centra je servis za zajednicu koji pruža različite oblike pravne pomoći, te informiše i daje podršku LGBT osobama u BiH u vezi sa njihovim ljudskim pravima, načinima korištenja postojećih zakona koji ih štite i mehanizmima ostvarivanja tih prava. O radu pravnog savjetovališta i važnosti prijavljivanja slučajeva kršenja ljudskih prava razgovarali smo sa Vladanom Vasić, programskom koordinatoricom Sarajevskog otvorenog centra i pravnicom.

Razgovarala: Bojana Vasić

LGBT.ba: Kada je pravno savjetovanje počelo sa radom i zašto?

Vasić: SOC je počeo pružati usluge pravnog savjetovanja i dokumentovati slučajeve krajem 2012. godine. Do nastanka pravnog savjetovanja je došlo kada smo uvidjeli da državne institucije ne reaguju adekvatno na kršenje prava LGBT osoba, konkretno na napade i prijetnje istaknutijim aktivistima/kinjama koje su se desile 2012. godine, te da nisu svjesni marginaliziranog položaja LGBT osoba i čestih kršenja njihovih ljudskih prava, upravo zato što nisu postojali podaci o ovim slučajevima. Ne želimo da diskriminacija i nasilje koje LGBT osobe trpe gotovo svakodnevno ostanu nevidljivi i nezabilježeni.

LGBT.ba: Kakve usluge pružate i šta mogu očekivati osobe koje prijave kršenje ljudskih prava?

Vasić: SOC pruža pravne informacije u slučajevima diskriminacije i nasilja i ostalih oblika kršenja ljudskih prava motivisanih seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom. Stupamo u kontakt sa nadležnim institucijama, te pomažemo u pripremi dokumenata potrebnih za prijavu i procesuiranje određenih slučajeva. Odnedavno sarađujemo sa advokaticom s dugogodišnjim iskustvom u radu na zaštiti ljudskih prava i nudimo usluge besplatnog pravnog zastupanja.

LGBT.ba: Koliko ste i kakvih prijavljenih slučajeva imali u toku rada?

Vasić: Od početka rada imali smo najviše prijavljenih slučajeva govora mržnje i pozivanja na nasilje, te preko 50-ak slučajeva zločina iz mržnje i nešto manji broja slučajeva diskriminacije LGBT osoba.

LGBT.ba: Koliko dokumentacije slučajeva doprinose poboljšanju stanja prava LGBT osoba?

Vasić: Sve prijavljene slučajeve SOC dokumentuje bez bilo kakavih podataka o identitetu osobe koja je slučaj prijavila. Statistički podaci o ovim slučajevima (vrsta kršenja ljudskih prava, broj slučajeva, odgovor nadležnih institucija) koriste se u radu sa državnim institucijama u cilju njihovog senzbiliziranja i poticanja na rad na zaštiti prava LGBT osoba. Objavljivanje ovih podataka u izvještajima SOC-a i korištenje u zagovaranju svakako je doprinijelo našem radu sa policijom, sudijama/nicama, advokatima/icama, tužiteljima/icama, predstavnicima/ama Institucije ombudsmena za ljudska prava i omogućilo nam da izvršimo edukacije, ne samo za njih, već i psihologa/inja, prosvjetnih radnika/ca, te predstavnika/ca drugih državnih institucija.

LGBT.ba: Da li je i zašto bitno prijavljivati slučajeve kršenja ljudskih prava?

Vasić: Vrlo je bitno prijavljivati slučajeve kršenja ljudskih prava da bi se zaštitile LGBT osobe od diskriminacije i nasilja, da bi se potaknule državne institucije da savjesnije i profesionalnije rade svoj posao, te da bi se poslala jasna poruka da LGBT osobe neće samo “šutiti i trpiti”, kao i da država neće tolerisati nasilje i diskriminaciju na bio kojem osnovu, kako bi se smanjio broj ovakvih slučajeva.

LGBT.ba: Kako vas osobe kojima je potrebno pravno savjetovanje mogu kontaktirati?

Vasić: Osobe kojima je potrebno pravno savjetovanje mogu nas kontktirati na broj telefona pravnog savjetovališta 062/123-561, putem e-maila: [email protected] ili doći lično u prostorije SOC-a uz dogovor sa mnom ili mojim kolegama/icama.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!