K O N K U R S za upis polaznica_ka na prvu godinu Škole LGBTI aktivizma u 2016. godini

18. 07. 2016

Rainbow flag in pencil holder on office deskSarajevski otvoreni centar u 2016. godini, nakon niza radionica sa LGBT zajednicom pokreće Školu LGBTI aktivizma kao jednosemestralni program, namijenjen sadašnjim i budućim aktivistima_kinjama u polju promocije i zaštite prava LGBTI osoba u BiH.

Škola ima za cilj da pruži dodatnu edukaciju o istoriji i LGBTI pokretu, dotičući se queer teorije, ali i vrlo praktičnih radionica o aktivističkom djelovanju.

Kroz Školu koja će trajati četiri mjeseca, želimo da osnažimo postojeće ali i buduće LGBTI aktiviste_kinje, te da pružimo praktične vještine osmišljavanja i provođenja akcija, zagovaranja – sve sa ciljem izgradnje kapaciteta i LGBTI pokreta u Bosni i Hercegovini. Škola se sastoji od sedam teorijsko-praktičnih modula. U okviru svakog od modula polaznice_i će imati priliku da slušaju predavačice i predavače iz Bosne i Hercegovine i regije.

Postupak prijave

Na Školu se mogu prijaviti sve punoljetne lezbejke, gej, biseksulne, transrodne, interpsolne i queer osobe, koje_i žive u Bosni i Hercegovini i koje_i su zainteresovane_i za sticanje novih znanja i razvijanje novih vještina iz oblasti LGBTI aktivizma i aktivističkog djelovanja.

Uz prijavu za Školu, potrebno je priložiti CV i pismo motivacije (esejskog tipa u dužini 1 stranice). Od kandidatkinja_kandidata se očekuje:

  • visok stepen motiviranosti za Školu
  • spremnost na izlaganje i rad na različtim akcijama
  • spremnost na rad u grupi
  • obavezne dolaske na Školu.

Osobe koje uđu u uži izbor, biće pozvane na intervju u drugoj polovini avgusta 2016. godine.

Program je predviđen za maksimalno 25 polaznica_ka, a nastava će se izvoditi od septembra do polovine decembra 2016. godine. Mjesto izvođenja nastave je Sarajevo.

Rok za prijavu: 15. avgust 2016. godine

Prijavu šaljite na mail [email protected] i [email protected].

Zainteresovane osobe mogu dobiti dodatne informacije o Školi na mail: [email protected].

Realizaciju Škole LGBTI aktivizma finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!