Kantonalno tužilaštvo KS imenovalo kontakt osobu za slučajeve zločina iz mržnje prema LGBTI osobama

13. 01. 2018

Izvor: SOC

Sarajevski otvoreni centar od 2013. godine u okviru različitih projekata i aktivnosti radi na edukacijama predstavnika_ca cijelog pravosudnog lanca u svrhu senzibilizacije policijskih službenika_ca, tužitelja_ica i sudija_tkinja, te podizanja nivoa povjerenja LGBTI osoba u policiju i pravosuđe kada je riječ o prijavljivanju slučajeva diskriminacije i nasilja.

U decembru prošle godine, nakon ostvarene suradnje između Kantonalnog tužilaštva KS i Sarajevskog otvorenog centra, te održane obuke o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za 32 tužitelja_ice i stručna_e saradnika_ce ove pravosudne institucije, SOC je dobio dopis o određivanju kontakt osobe – kantonalne tužiteljice – za rad sa LGBT osobama žrtvama krivičnih djela počinjenih iz mržnje. Obuka je održana u okviru projekta “Institucionalna mreža podrške za LGBTI osobe u Kantonu Sarajevo”, finansiranog od strane USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG). Imenovanje kontakt osobe u Kantonalnom tužilaštvu KS, a vezano za slučajeve izvršenja krivičnih djela počinjenih iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, znači da LGBTI osobe koje su bile izložene nasilju mogu otići direktno u Tužilaštvo i prijaviti slučajeve nasilja imenovanoj tužiteljici – zamjenici glavne kantonalne tužiteljice, Berini Alihodžić.

Tim povodom SOC je razgovarao sa Berinom Alihodžić, zamjenicom glavne kantonalne tužiteljice Kantonalnog tužilaštsva KS.

SOC: Zašto smatrate da je obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje prema LGBTI osobama bila korisna za Vas i Vaše druge kolege_ice?

Berina Alihodžić: Vaša obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje prema LGBTI osobama je bila vrlo korisna za nas jer smo razgovarali neposredno, izmijenili međusobno iskustva, upoznali se sa mnogim činjenicama o kojima do tada nismo znali i na ovaj način nam je u neposrednim razgovorima postala bliža materija vezana za krivična djela počinjena iz mržnje, a posebno smo se upoznali sa svim problemima i razlozima nepodnošenja krivičnih prijava od strane osoba nad kojima je počinjeno krivično djelo. Svaka razmjena iskustva je korisna za obje strane i sigurno može poboljšati rad na predmetima krivičnih djela počinjenih iz mržnje.

SOC: Da li je Kantonalno tužilaštvo KS ranije radilo na slučajevima krivičnih djela počinjenih iz predrasude na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta?

Berina Alihodžić: Koliko mi je poznato, Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo je podiglo optužnicu protiv osumnjičenih, a vezano za slučaj “Merlinka”.

SOC: Zašto smatrate da je bilo bitno da se ispred Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo imenuje kontakt osoba koja će biti zadužena za primanje prijava incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama?

Berina Alihodžić: Obzirom da su krivična djela počinjena iz mržnje relativno nova krivična djela, te da je tek u posljednje vrijeme ova materija predmet raznih edukacija, a u sklopu navedenog i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama, smatram da je zbog boljeg poznavanja ove materije i samim tim eventualno bržeg procesuiranja ovih krivičnih djela, a radi još uvijek relativnog otpora i neznanja da se određene situacije inkriminišu kao krivična djela i dostave na rad tužilaštvima, bilo potrebno da se imenuje kontakt osoba ovog tužilaštva koja će biti zadužena za zaprimanje prijava incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema LGBTI osobama.

Emina Bošnjak, izvršna direktorica je pohvalila ovaj iskorak u radu Kantonalnog tužilaštva. “Nakon značajnih promjena Krivičnog zakona FBiH kroz prepoznavanje zločina iz mržnje i nad LGBTI osobama pored ostalih društvenih grupa pogođenih ovim krivičnim djelima, zahvaljujući našem radu i trudu, uslijedio je i institucionalni pomak koji će zasigurno olakšati procesuiranje zločina iz mržnje nad lezbejkama, gejevima, biseksualnim, transrodnim i interspolnim osobama. Mislim da je ovo jasna institucionalna poruka podrške LGBTI zajednici, a koja, kao i svi građani i građanke, žele osjetiti da država i pravosudni sistem stoje iza njih, te da im mogu omogućiti pravnu zaštitu i ostvarivanje pravde. Potpuno je druga priča kada institucija dobija i ljudsko lice, i sigurna sam da će to značajno pomoći rastu povjerenja LGBTI osoba koje su se do sad u velikom broju slučajeva odlučivale ne prijaviti nasilje ili druge zločine nad njima. Nadam se da će primjer naše suradnje sa Kantonalnim tužilaštvom postati dobra praksa i prenijeti se i na rad drugih pravosudnih organa.”

Podsjećamo da je Sarajevski otvoreni centar od oktobra 2013. godine pokrenuo i pravno savjetovanje za LGBTI osobe, te nudimo i pravno zastupanje. Pravno savjetovanje je servis za zajednicu koji informiše i daje podršku LGBTI osobama u BiH u vezi sa njihovim ljudskim pravima, načinima korištenja postojećih bosanskohercegovačkih zakona koji ih štite i mehanizmima ostvarivanja tih prava, a gdje možete prijaviti slučajeve diskriminacije ili nasilja, koje ste doživjeli ili im prisustvovali, i u kojem će vam dati sve neophodne i konkretne informacije šta možete dalje uraditi.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!