Konferencija o ljudskim pravima LGBTI osoba: Da li sistem prepoznaje porodično nasilje nad LGBTI osobama?

14. 11. 2018

Priredila: Redakcija
Izvor: Sarajevski otvoreni centar

U okviru programa za 16 dana aktivizma 2018, Sarajevski otvoreni centar organizira konferenciju o ljudskim pravima LGBTI osoba pod nazivom “Da li sistem prepoznaje porodično nasilje nad LGBTI osobama?” koja će biti održana u petak, 16. novembra 2018. godine u Sarajevu u hotelu Courtyard by Mariott.

Na ovoj poludnevnoj konferenciji će se razgovarati o zaštiti žrtava nasilja u porodici, odnosno pravnom okviru (međunarodnim standardima i nacionalnom pravnom okviru), te o sistemskoj reakciji na nasilje u porodici, tačnije o domaćoj praksi i problemima u BiH, te dobroj praksi zemalja iz regije, kada je u pitanju porodično nasilje nad LGBTI osobama.

Sarajevski otvoreni centar organizira ovu konferenciju sa ciljem da bh. društvu predstavi probleme sa kojima se suočavaju LGBTI osobe u BiH – javnosti i svim zainteresiranim stranama, kao i da predstave dobru praksu zemalja iz regije u ovoj oblasti, te načine sprečavanja i sankcioniranja porodičnog nasilja.

Učešće u sklopu panela će uzeti domaći i regionalni eksperti/ce iz navedene oblasti, predstavnici/e Federalnog ministarstva pravde; Ministarstva za rad, socijalna pitanja, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo; Agencije za ravnopravnost spolova BiH; Gender centra FBiH; KJU Centar za socijalni rad, Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te predstavnici/e civilnog sektora iz BiH i regije.

Prevod na engleski i BHS jezik je obezbijeđen.

Konferenciju organizuje Sarajevski otvoreni centar u sklopu MATRA programa Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

Preliminarni dnevni red konferencije možete naći ovdje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!