Konferencija ‘Vrijeme je za ravnopravnost”: Zaštita prava na samoodređenje – pravno priznanje rodnog identiteta

Piše: Liam Isić
Foto: SOC

U Sarajevu je 22. februara održana Međunarodna konferencija o ljudskim pravima LGBTI osoba ”Vrijeme je za RAVNOPRAVNOST”. Konferencija je organizovana kako bi se institucije BiH podsjetile na obaveze koje je potrebno regulisati u postizanju ravnopravnosti LGBTI osoba u bosanskohercegovačkom društvu. Na ovoj jednodnevnoj konferenciji govorilo se o pitanjima od interesa za LGBTI osobe u BiH. Učešće u sklopu panela su uzeli europski, regionalni i domaći eksperti/ce iz polja zaštite ljudskih prava LGBTI osoba, predstavnici/e Institucije ombudsmena BiH, predstavnici/e Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, predstavnici/e Vijeća Europe, i predstavnici/e civilnog sektora Srbije, Hrvatske i BiH.

U sklopu ove konferencije održan je i panel Zaštita prava na samoodređenje – pravno priznanje rodnog identiteta, u kojem su učestvovali/e panelisti/kinje iz Hrvatske, Srbije, Danske i Bosne i Hercegovine. Panelisti/kinje i moderatorica Naida Kučukalić u uvodnom razgovoru objasnili/e su najbitnije termine koji se odnose na ovu temu, razmijenili/e iskustva koja se tiču rodnog identiteta i pravnog priznanja, istaknuli/e probleme transrodnih osoba, te dali/e svoja mišljenja o načinima kojima bi se riješili problemi s kojima se danas susreću transrodne osobe.

Autorica Edita Miftari je predstavila Vodič kroz administrativnu proceduru upisa prilagodbe spola u BiH, u kojem su opisani i objašnjeni trenutno važeći zakoni i procedure u Bosni i Hercegovini koji se odnose na upis prilagodbe spola, izmjenu oznake spola u jedinstvenom matičnom broju, ličnog imena, te dokumenata koji sadrže izmijenjene informacije.

Predstavnik organizacije Transgender Europe i organizacije Trans Aid iz Hrvatske, Ari Kajtezović govorio je o potrebi razdvajanja medicinskih uslova od procedure promjene oznake spola u ličnim dokumentima, te o uspostavljenom mehanizmu pravnog priznavanja roda u Hrvatskoj, njegovim dobrim i lošim stranama, kao i praksama u drugim europskim državama.

Slavoljupka Pavlović iz organizacije Gayten LGBT is Srbije govorila je o problemima s kojima se u Srbiji susreću trans osobe prilikom promjene oznake spola u ličnim dokumentima, te o raskoraku između prava i medicine, s obzirom da je Srbija jedna od zemalja s najboljim timom koji radi medicinske zahvate prilagodbe spola. Slavoljupka je naglasila da je neophodno u Srbiji, ali i u zemljama regiona, donijeti zakone o rodnom identitetu kojima bi se trans osobama omogućilo mijenjanje oznaka spola bez postavljanja medicinskih uslova i poštujući pravo na slobodno rodno samoodređenje osobe.

Linda Thor Pedersen in LGBT Denmark podijelila je sa prisutnima svoja lična iskustva i priče trans osoba iz Danske, te je obrazložila put koji je Danska prošla u borbi za ljudska prava LGBTI, a posebno trans osoba. Danska je nedavno uklonila transrodnost s liste mentalnih poremećaja, čime je pretekla i samu Svjetsku zdravstvenu organizaciju, koja isto planira uraditi izdavanjem novog Dijagnostičkog i statističkog priručnika za mentalne poremećaje. Danska će idalje medicinske tretmane prilagodbe spola pokrivati iz redovnog zdravstvenog osiguranja.

U zaključku izlaganja svih panelista/kinja rečeno je da administrativne procedure, ovakve kakve jesu trenutno, predstavljaju najveću prepreku u ostvarivanju prava transrodnih osoba. U diskusiji koja je uslijedila razgovaralo se o potrebi razdvajanja pravnog i medicinskog aspekta, te su prisutni/e iznijeli/e svoja mišljenja i objasnili/e zašto bi trebalo ili ne bi trebalo odvojiti ova dva aspekta, kao i o potrebi pokrivanja troškova ove prilagodbe kroz redovno zdravstveno osiguranje i iskustvima na ovom polju iz regiona. Ono sa čim su se svi prisutni/e složili/e jeste da Bosna i Hercegovina definitivno treba stručno osoblje koje bi se bavilo ovim pitanjem prvenstveno iz medicinske, a potom i iz pravne perspektive, što bi omogućilo transrodnim osobama pravo na pravno priznanje rodnog samoodređenja i prolaska kroz proces prilagodbe spola u BiH koji bi bio pokriven kroz redovno zdravstveno osiguranje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!