Konkretni koraci u radu nastavnog i stručnog osoblja sa LGBT učenicima_cama u srednjim školama

03. 12. 2013

pedagoziU Sarajevu je prošlog vikenda, 30.11. i 1.12.2013. u hotelu Sarajevo, održan trening pod nazivom (R)edukovanje homofobije i transfobije u srednjim školama u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta koji finansira Evropska unija „Coming out! Zagovaranje i zaštite prava LGBT osoba”, koji implementira Fondacija Heinrich Böll, Ured za BiH, zajedno s Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE.

Opšti cilj ovog treninga jeste bio podrška kroz savjetovanje pedagoškom, nastavnom i upravnom osoblju srednjih škola, te studentima_icama pedagoških fakulteta u BiH za inkluzivan rad sa LGBT učenicima_cama.

Učesnice_ci ovog treninga su imali priliku da tokom prvog dana saznaju više o osnovnim terminima vezanim za aktivizam i ljudska prava LGBT osoba, te o specifičnostima, problemima i potrebama LGBT učenika_ca uz iskustva iz regije kroz predstavljanje istraživanja mišljenja i stavova o homoseksualnosti u srednjim školama u Zagrebu. Tokom drugog dana treninga, učesnici_ce su imali priliku da rade na osvještavanju predrasuda, problemima koje one izazivaju i kako to može utjecati na rad s mladim LGBT osobama, te kroz dijeljenja iskustava, interaktivne vježbe i diskusije usvoje pristup i način podrške LGBT učenicima_cama. Facilitatori_ce treninga su bili Ivana Dračo, Belma Žiga, Vladana Vasić, te regionalni stručnjaci na ovom polju: Jelena Milić Jerković iz Beograda i Amir Hodžić iz Zagreba.

Ovom trening je prisustovalo 19 pedagoga_ginja, psihologa_ginja, te nastavnika razredne nastave iz Olova, Zenice, Sarajeva, Tuzle, Bihaća, Visokog, Odžaka, Kaknja, Zavidovića i Novog Travnika, koji su razgovarali, diskutovali i učili o načinima podrške LGBT učenicima_cama. Interaktivni trening je uspješno završen i osmišljeno je nekoliko konkretnih početnih koraka u senzibilizaciji stručnog, nastavnog i razrednog osoblja u srednjim školama za rad sa lezbejkama, gejevima, biseksualnim i transrodnim učenicima u srednjim školama širom Bosne i Hercegovine.

Redakcija Portala

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!