LGBT organizacije u Evropi: U borbi za LGBT prava

25. 12. 2015

LGBTPiše: Lidija Pisker

I pored svakodnevnih brojnih primjera kršenja prava LGBT osoba, u posljednjih 25 godina došlo je do značajnog napretka u polju zaštite prava LGBT osoba u svijetu.

Počevši od 1990. godine, 40 zemalja svijeta dekriminalizovalo je homoseksualnost dok je njih preko 30 zakonom zabranilo zločine iz mržnje prema LGBT osobama. Usvajanje djece istospolnim parovima trenutno je dozvoljeno u 19 evropskih zemalja. Andora, Austrija, Belgija, Danska, Francuska, Holandija, Island, Luksemburg, Malta, Norveška, Portugal, Španija, Švedska i Velika Britanija omogućavaju svojim građanima i građankama istovjetna prava na usvajanje koja imaju i tradicionalni bračni parovi, dok Estonija, Njemačka i Slovenija LGBT bračnim parovima daju pravo da usvoje biološku djecu njihovih zakonskih partnera. Očekuje se da će LGBT bračnim partnerima u Irskoj i Finskoj mogućnost usvajanja biti data u skoroj budućnosti.

Za ovakve rezultate velikim su dijelom zaslužne organizacije civilnog društva koje svojim aktivnostima utječu na kreiranje adekvatnijih zakona, senzibiliziranje javnosti prema LGBT osobama i osnaživanje LGBT osoba da se bore za svoja prava na transnacionalnom nivou.

Ovo su neke od najvažnijih:

ILGA Europe

ilga logoILGA Europe je međunarodna asocijacija LGBT organizacija koja okuplja preko 400 organizacija civilnog društva iz 45 zemalja svijeta. ILGA Europe zagovara poštivanje ljudskih prava i principa jednakosti LGBT osoba u svih 45 evropskih država u kojima ima članice, s fokusom na pitanja sticanja azila, zločina iz mržnje, obrazovanja, zapošljavanja i zdravlja LGBT osoba sarađujući sa institucijama Evropske unije, Vijeća Evrope i OSCE-om. Takođe, ILGA Europe radi na jačanju kapaciteta organizacija članica ILGA Europe kao i drugih LGBT koalicija.

 

Međuresorna grupa Evropskog parlamenta za LGBT prava

LGBT-intergroup-EU-parliamentMeđuresorna grupa Evropskog parlamenta za LGBT prava je neformalna grupa članova i članica Evropskog parlamenta koja za cilj ima poboljšanje statusa LGBT osoba i njihovu zaštitu. U toku pripreme evropskih zakona, parlamentarnih rasprava i glasanja, članovi i članice ove grupe vode računa da su interesi LGBT osoba osigurani. Ova grupa je trenutno najbrojnija od svih međuresornih grupa Evropskog parlamenta i ima preko 150 članova i članica.

 

 

 

tgeu logoTransgender Europe

Transgender Europe (TGEU) je organizacija koja se bori za prava trans* osoba na nivou Evrope, a osnovana je na prvom Evropskom transrodnom vijeću održanom u Beču 2005. godine. Transgender Europe primarno radi na zagovaranju prava trans* osoba sarađujući sa institucijama Evropske unije i Vijeća Evrope, te Ujedinjenih nacija kako bi uticali na promjene u odnosu prema trans* osobama na globalnom nivou.

 

COC International

cocCOC International je holandska organizacija koja se bori za prava LGBT osoba još od 1946. godine. COC se zalaže za dekrimininalizaciju seksualne orijentacije i rodnog identiteta u zemljama širom svijeta. COC je jedna od organizacija koja u Ujedinjenim nacijama ima specijalni konsultativni status.

 

 

 

 

Stonewall

StonewallOG2Stonewall je LGBT organizacija registrovana u Velikoj Britaniji koja radi na podizanju svijesti o LGBT pitanjima u Britaniji i širom Evrope. Aktivni su u lobiranju za promicanje prava LGBT osoba pred Ujedinjenim nacijama, Svjetskom bankom i drugim institucijama i organizacijama na međunarodnom nivou.

 

Organisation Intersex International Europe

oii europeOrganisation Intersex International (OII) Europe je krovna organizacija evropskih organizacija koje se bore za ljudska prava interseksualnih organizacija koja je osnovana na Dan ljudskih prava (10. decembar) u Štokholmu prije tri godine. Njihov primarni fokus je rad sa interseksualnim osobama, ali učestvuju u kampanjama za prava svih LGBT osoba u saradnji sa LGBT alijansama širom Evrope.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!