LGBTIQ&A: Internet prijetnje i partnerstvo sklopljeno u inostranstvu

Piše: Darko Pandurević

Sekcija pravnih pitanja sa kojima se susreću LGBTI osobe u BiH ali i koja nam često pristižu zamišljena je kao prilika da se LGBTI osobe u BiH informišu o svojim pravima i obavezama. Možda će neka od pitanja u ovoj sekciji dati odgovor na ono što vas je interesovalo. Možda će vas inspirisati i ohrabriti da nam se obratite i tražite pomoć u vezi sa pitanjima koja imate, a možda ste već upoznati sa svim navedenim informacijama ali će vam barem dati do znanja da niste sami i da se mnoge LGBTI osobe poput vas suočavaju sa istim preprekama i problemima.

  1. Dobijam ozbiljne prijetnje putem interneta sa od anonimnih osoba zbog svoje seksualne orijentacije/rodnog identiteta.

Prijetnje preko interneta su veoma česta praksa i potrebno ih je svhatiti ozbiljno bez obzira što se dešavaju u online sferi. Online uznemiravanje često može poprimiti i elemente krivičnog djela te kao takvo trebate ga prijaviti policiji ili tužilaštvu. Najčešći oblik su prijetnje fizičkim nasiljem ili smrću, proganjanje i uhođenje, iznuđivanje materijalne koristi silom i prijetnjama žrtvi te ucjenjivanje osobe o otkrivanju njihove seksualne orijentacije/rodnog identiteta u zamjenu za materijalnu dobit. Često je najveći problem i nedoumica s kojom se osobe suočavaju anonimnost počinitelja, odnosno skrivanje iza lažnih profila i slika. U svakom slučaju, bitno je da prikupite i sačuvate što više podataka o osobi ili profilu sa kojem vam se prijeti (ime/nadimak, slike, prethodne objave i postove, linkovi profila, stranice itd.).

  1. Zašto da prijavljujem ova djela i trošim energiju kada policija neće/ne može ništa da uradi?; Online prijetnje su dio online prostora, ne brinem se za svoju sigurnost.

Iako je svijest policije i građana o ovom pitanju i dalje na nedovoljno visokom nivou i često se ne uzima ozbiljnim, redovnim prijavljivanjem i informisanjem nadležnih organa ih također „tjeramo“ da rade svoj posao, obraćaju potrebnu pažnju i budu svjesni atmosfere prema LGBTI osobama u društvu. Policija i tužilaštvo imaju mehanizme i načine, u velikom broju slučajeva, da pronađu počinitelja. Te radnje podrazumijevaju dokazivanje autentičnosti tih objava, kroz informatička vještačenja, kontaktiranje vlasnika internet platformi sa kojih se piše i mnoga druga. Iako su rijetki, i u Bosni i Hercegovini postoje primjeri osoba koji su odgovarali za ovakva djela pa čak bili osuđeni i na određenu zatvorsku kaznu. Stoga je potrebno shvatiti ličnu ulogu i odgovornost u suzbijanju ovakvih djela.

Napomena: Sarajevski otvoreni centar je uvijek na raspolaganju žrtvama za pravnu, psihološku podršku i osnaživanje. Ukoliko ste žrtva navedenih djela, a niste sigurni da li biste trebali reagovati i da li navedene poruke prevazilaze sferu neukusnih šala i uvreda i prelaze u sferu krivičnih djela koje je potrebno prijaviti, uvijek se možete obratiti Sarajevskom otvorenom centru za savjet.

  1. Ukoliko zaključim civilno partnerstvo ili istospolni brak sa svojom partnericom/partnerom u inostranstvu kakva prava imam u Bosni i Hercegovini?

Nažalost, Bosna i Hercegovina u ovom momentu nije uradila ništa kako bi priznala istospolna partnerstva/brakove svojih i/ili stranih državljana sklopljenih u nekoj drugoj državi kada dođu u BiH. Ukratko, BiH pravno ne prepoznaje vašu zajednicu života kao ni prava i obaveze koje iz nje proizilaze. Jasno je da je ovo ogromna prepreka koja je pred Bh. državljanima koji žele da se vrate sa svojim partnerom/icom u BiH i tu žive. U slučaju kada ti partneri se skrbe za dijete ta situacija postaje još nepovoljnija po cijelu porodicu.

Za više informacija o ovoj temi možete pogledati i u SOC-ovoj publikaciji Izvan zakona: Pravna regulacija životnih zajednica parova istog spola u Bosni i Hercegovini.

Mali napredak na ovom polju ostvaren je u entitetu FBiH gdje su javni organi suočeni upravo sa ovakvim slučajevima, bh. državljana koji se vraćaju u BiH sa svojim partnerima/icama, inicirali proces izmjene zakona kojim bi prepoznali istospolne žiotne zajednice u FBiH. Ovaj proces je tek u početnoj fazi ali je potrebno znati da će SOC direktno biti uključen u ovaj proces gdje će zastupati interese i prava LGBTI osoba.

Pogledajte i Interaktivnu mapu za institucionalnu podršku LGBTI osoba Sarajevskog otvorenog centra u kojoj možete naći podatke o institucijama i kontaktima o kojim govorimo u ovoj sekciji.

Napomena: Ukoliko se nađete u sličnoj situaciji, imate dodatna pitanja u vezi navedenih tema ili vam se desila neka druga situacija kao LGBTI osobi u kojoj vam je potrebna podrška, pravna pomoć i savjet kontaktirajte Sarajevski otvoreni centar te kontakt za Pravno savjetovanje. Uvijek ste dobrodošli_e u naše kancelarije koje se nalaze na adresi: Sarajevski otvoreni centar – Čekaluša 16, 71000 Sarajevo. Takođe nam se možete obratiti na tel: 033/551-000 broj mobitela: 062/123-561 ili na mail: [email protected].

 

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!