Makedonija se suočava sa homofobičnim ustavnim promjenama

04. 10. 2014

lgbt makedonija državaVlada Republike Makedonije predložila je promjene u Ustavu zemlje, uključujući Amandman 33 koji definira brak i građanska partnerstva, ali i sve druge vrste registriranog životnog partnerstva, isključivo kao zajedništvo jednog muškarca i jedne žene.

Ovo je tekst amandmana:

Amandman XXXIII
1. Brak će biti životna zajednica isključivo jedne žene i jednog muškarca.
2. Građansko partnerstvo, ili bilo koji drugi registrirani oblik životnog partnerstva, će biti životna zajednica isključivo jedne žene i jednog muškarca.

U pismu koje su aktivisti i aktivistkinje Nacionalne mreže za borbu protiv homofobije i transfobije uputili/e, stoji da je 7. jula 2014. sedam predloženih ustavnih amandmana, uključujući i Amandman 33 čija je svrha bila da da ‘jasniju definiciju’ braka kao unije jednog muškarca i jedne žene, ušlo u parlamentarnu raspravu. Međutim, ovi amandmani su sadržavali samo jednu definiciju braka kao zajedništva jednog muškarca i jedne žene. Definicija građanskog partnerstva kao unije jednog muškrca i jedne žene nije bila uključena u prijedlog, ali je uprkos tome uključena u nacrte amandmana, što je bilo otvoreno kršenje procedure ustavnih promjena te zloupotreba odluke Parlamenta da prihvati originalno predložene ustavne amandmane. A 27. augusta 2014, sedam amandmana u nacrtu su prošli državni Parlament, i tu je predloženi Amandman 33 sadržavao definicije građanskog partnerstva, te bilo koje druge registrirane forme životnog partnerstva, kao životne zajednice isključivo jedne žene i jednog muškarca.

1004714_1457566494458712_1236965965_n“Pišemo vam kako bismo izrazili svoju zabrinutost oko nacrta ustavnih amandmana u Makedoniji koji uključuju definiciju braka i građanskog partnerstva isključivo kao zajedništva jednog muškarca i jedne žene. Duboko smo zabrinuti za LGBTI prava u Makedoniji jer postoje brojni primjeri kršenja ljudskih prava i odsustva efektivne zaštite i procesuiranja od strane državnih vlasti. Vjerujemo da će ova promjena samo povećati diskriminaciju, nasilje i govor mržnje prema LGBTI zajednici. Ekskluzivna ustavna definicija braka, građanskih partnerstava te bilo kojih drugih formi registriranog partnerstva je diskriminatorna prema LGBTI ljudima, jer ih ograničava u njihovom pravu na porodični život i u svim drugim građanskim i društvenim pravima koja iz toga proističu”, pišu aktivisti i aktivistkinje u svome pismu.

Moderno međunarodno pravo već je davno zauzelo svoju poziciju u ovakvim slučajevima, stoji dalje u pismu. U slučaju Schalk i Kopf protiv Austrije (Br. 30141/04, ECHR, 2010.), Evropski sud za ljudska prava odlučio je da zajednica istospolnog para koji živi zajedno u stabilnoj vezi spada u kategoriju “porodičnog života”, isto kao što bi to bio slučaj sa heteroseksualnim parom u istoj situaciji. U slučaju Vallianatos i ostali protiv Grčke (29381/09 i 32684/09), sud je presudio da zakonsko isključivanje registriranog civilnog partnerstva istospolnih parova predstavlja kršenje Člana 14 (Zabrana diskriminacije) zajedno sa Članom 8 (Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života). U svome mišljenju o Četvrtom amandmanu fundamentalnog prava (Ustava) Mađarske, od 14. i 15. juna 2014, Venecijanska komisija je jasno rekla da formulacija sa sličnim restrikcijama porodičnog života nije u skladu sa Članom 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, pozivajući se na presudu Schalk i Kopf protiv Austrije. Drugim riječima, država je uistinu slobodna da definira brak kao oblik zajedništva i formiranja porodice (Član 12, Evropska konvencija o ljudskim pravima), ali kada počne odobravati druga prava i privilegije inherentne braku partnerstvima koja se ne smatraju ‘bračnim’ pod državnim zakonima (registrirana partnerstva), u tom slučaju seksualna orijentacija i rodni identitet individua ne smiju biti prepreka pri ostvarivanju tih prava.

“Ako ova inicijativa makedonske vlade bude izglasana od strane državnog parlamenta i uključena u državni Ustav, kreirat će presedan u evropskom pravu koji se tiče ograničavanja prava na porodični život kroz upotrebu ustavnih mehanizama. To predstavlja opasnost za razvoj ljudskih prava u Evropi, jer je u pitanju model koji se kasnije može vrlo lako primijeniti i na druge nacionalne kontekste. Detaljnije – ustavna restrikcija međunarodnih standarda ljudskih prava nije jednako regulirana u evropskim državama. One zemlje koje zadržavaju supremaciju domaćeg ustavnog prava nad međunarodnim pravom mogu nametnuti ustavne restrikcije koje nisu u skladu sa međunarodnim ljudskim pravom i standardima, te su istovremeno superiornije u državnom zakonskom sistemu. Zauzvrat, to može reakciju međunarodne zajednice učiniti težom”, stoji dalje u pismu.

“Pozivamo i ohrabrujemo sve naše međunarodne prijatelje i prijateljice, zagovornike i zagovornice ljudskih prava da od makedonskog parlamenta, predsjednika i vlade zahtijevaju da ne podrže Amandman 33 ustavnih promjena. Također, pozivamo i ohrabrujemo sve naše partnere da informiraju svoje vlade o kršenjima koja ovaj amandman može predstavljati za pravo na porodični život, i posljedicama koje on može imati u drugim nacionalnim kontekstima.”

Aktivisti i aktivistkinje iz Makedonije mole sve da se priključe kampanji podizanja svijesti o ovome problemu, objavljujući informaciju na svojim web siteovima, u newsletterima i na profilima društvenih medija.

Za tu svrhu već je kreirana i peticija na Avaaz.org koju možete potpisati u znak podrške, a koja će biti upućena Vladi Republike Makedonije i premijeru Nikoli Gruevskom.

Na ovome linku možete pronaći i pravnu analizu predloženih ustavnih promjena.

Portal LGBT.ba u potpunosti osuđuje predožene ustavne promjene u makedonskom ustavu te vas sve poziva da potpišete peticiju te se pridružite podizanju svijesti o ovome problemu u svojim zajednicama!

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!