Makedonija zabranila istospolne brakove i kreirala ustavnu prepreku za buduća civilna partnerstva

22. 01. 2015

lgbt makedonija državaNa sjednici koja je održana u utorak, 20. januara, makedonski parlament je izglasao ustavnu definiciju braka kao uniju između muškarca i žene. Nadalje, kreirao je ustavnu prepreku za buduća zakonska rješenja o istospolnim civilnim partnerstvima, saopćila je Intergrupa o LGBT pravima Evropskog parlamenta.

Amandman definira da će “brak biti životna zajednica samo jedne žene i jednog muškarca”. Nadalje, tačka dva kaže da će “zakonski odnosi u braku, porodici i civilnim partnerstvima biti regulirani zakonom kojeg će usvojiti većina od dvije trećine ukupnog broja članova Parlamenta”.

Kao posljedicu ovoga, za pitanja koja se tiču porodičnog prava će biti potrebna ista većina kao i za pitanja koja se tiču teritorijalnog integriteta, suvereniteta i funkcioniranja države.

Ranija verzija nacrta amandmana, koja je eksplicitno zabranjivala istospolne zajednice ili registrirani zajednički život je snažno kritizirana od strane Venecijanske komisije, savjetodavnog tijela Vijeća Evrope za ustavna pitanja.

Komisija je smatrala da, ako bi amandman regulirao i ostala partnerstva osim braka, on treba osigurati jednakost u smislu prava za partnerstva kako partnera različitog, tako i partnera istog spola, u skladu s Članom 8 (pravo na privatni i porodični život) i Članom 14 (pravo na nediskriminaciju) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Zastupnica Evropskog parlamenta Tanja Fajon, potpredsjednice Intergrupe o LGBT pravima, reagirala je: “Umjesto da ozbiljno shvate mišljenje Venecijanske komisije, i garantiraju jednaka prava za sve parove, vlada, uz podršku parlamenta, je odlučila da zabrani jednak brak i kreira ustavnu prepreku za kreiranje bilo kakvog zakonskog okvira o ovom pitanju u budućnosti. Umjesto institucionaliziranja diskriminacija protiv istospolnih parova, pozivam vladu da poboljša njihovu zaštitu, u skladu sa evropskim standardima.”

Zastupnica Sophie in ‘t Veld dodala je: “U oktobru prošle godine, LGBTI centar u Skopju je napadnut po ko zna koji put. LGBTI osobe u Makedoniji suočene su sa ozbiljnom stigmom i prečesto izložene zločinima iz mržnje, na koje vlasti ne reagiraju. Makedonska vlada bi trebala shvatiti da je različitost izvor prosperiteta i društvene stabilnosti, a ne njihova prepreka. Homofobija nikad nije stvorila niti jedan jedini posao ili riješila ijedan problem. Makedoniji bi bilo bolje da prati trend sve vise rastućeg broja zemalja Evrope i Amerike gdje su istospolni parovi zakonski prepoznati i zaštićeni.”

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!