Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja u Srbiji povuklo diskriminatorne udžbenike sa tržišta

05. 07. 2018

Izvor i foto: Labris

Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja i Zavod za udžbenike u Srbiji povukli su šest srednjoškolskih udžbenika iz prodaje zbog diskriminatornog sadržaja. Labris, organizacija za lezbejska ljudska prava, pozdravlja odluku Ministarstva i Zavoda za udžbenike.

„Smatramo da koraci ka tolerantnijem društvu koje neguje i ohrabruje različitosti među nama kreću još od prvih školskih dana. Postojeće gradivo je u velikoj meri pospešivalo diskriminaciju i socijalnu distancu prema LGBT osobama, i doprinosilo povećanju vršnjačkog nasilja na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta“, istakla je Jelena Vasiljević, programska koordinatorka u Labrisu.

U pitanju su slkedeći udžbenici:

  • Zdravstvena nega 3, za treći razred medicinske škole
  • Interne bolesti sa negom 2, za četvrti razred medicinske škole
  • Neuropsihijatrija za treći razred medicinske škole
  • Dečija neuropsihijatrija sa negom za četvrti razred medicinske škole
  • Psihologija za drugi razred gimnazija
  • Psihologija za treći i četvrti razred trgovinskih, ugostiteljsko-turističkih i škola za lične usluge

Iz Zavoda za udžbenike su rekli da „od 6 navedenih udžbenika, 2 nemamo više u prodaji. To su knjige Jovana Bukelića – Neuropsihijatrija za treći razred medicinske škole i Dečija neuropsihijatrija sa negom za četvrti razred medicinske škole. Preostala 4 udžbenika se nalaze u prodajnom katalogu jer su ovi naslovi privremeno povučeni sa tržišta da bi se izvršile ispravke njihovog sadržaja, a nakon toga, naslovi čiji sadržaji budu ispravljeni biće ponovo u prodaji“.

LGBT zajednica i dalje spada u najugroženije kategorije srbijanskog društva. Nasilje, govor mržnje i homofobični ispadi imaju svoje korijene upravo u obrazovanju, odnosno nedostatku obrazovanja o LGBT zajednici što proizvodi stereotipe i homofobiju. Labris će i dalje pratiti i raditi na eliminaciji diskriminatornih praksi u sistemu obrazovanja.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!