Mišljenje Vlade FBiH o Nacrtu akcijskog plana za ravnopravnost LGBTI osoba

23. 09. 2018

Izvor: Večernji.ba
Foto: tntportal.ba

Vlada Federacije BiH je, nakon uvida u Nacrt akcijskog plana za ravnopravnost LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za razdoblje 2018. – 2020. godina, koji joj je uputilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dala načelno pozitivno mišljenje na ovaj tekst.

Nacrt prati strukturu preporuke Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o mjerama za suzbijanje diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, navodi se u priopćenju Vlade FBiH.

Cilj je Akcijskog plana smanjivanje homofobije i transfobije, te poboljšanje kvaliteta života LGBTI osoba u BiH. Nacrt sadrži pregled stanja, mjere i očekivane rezultate u Bosni i Hercegovini.

Federalna vlada dala je načelno pozitivno mišljenje na tekst ovog nacrta, s tim da je potrebno prethodno izvršiti određene dopune. U skladu s ovim dopunama potrebno je navedene aktivnosti navesti u formatu koji odgovaraju djelokrugu rada i nadležnostima nositelja odgovornosti, i isključiti NVO Sarajevski otvoreni centar iz nositelja odgovornosti i navesti ga kao partnera.

Također, stav Vlade FBiH je kako je potrebno naznačiti financijski okvir i jasno definirati metodologiju za vrednovanje realiziranih aktivnosti, te uključiti Centar za edukaciju sudaca i tužitelja u nositelje aktivnosti u dijelu koje se odnose na kaznena djela počinjena iz mržnje prema LGBTI osobama radi uključivanja u programe stručnog usavršavanja centara za edukaciju sudaca i tužitelja, u suradnji s Gender centrom Federacije BiH.

Vlada FBiH smatra i da je dopunama potrebno isključiti izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u FBiH, jer postojeće zakonske odredbe osiguravaju da se u radu i zapošljavanju u državnoj službi poštuju prava svih, pa tako i LGBTI osoba, navodi se u priopćenju.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!