Nad LGBTI osobama u Azerbejdžanu izvršene policijske racije, ILGA-Europe traži pažnju međunarodne zajednice

28. 09. 2017

Piše: Redakcija
Izvor: ILGA-Europe
Foto: civilrightsdefenders.org

Pripadnici/e LGBTI zajednice u Bakuu su postali meta policijskih racija. Oni/e koje policija zadrži bivaju napadnuti, nasilno podvrgnuti medicinskim pregledima, novčano kažnjeni ili prisiljeni/e da otkriju kontakte iz svojih mobilnih telefona.

ILGA-Europe je jako zabrinuta zbog vijesti o kršenju ljudskih prava u Azerbejdžanu.

U ovom momentu je teško govoriti o tačnim brojkama, ali prema izvorima ILGA-Europe u regiji, najmanje 50 pripadnika/ca LGBTI zajednice je zadržano u racijama koje su se održale tokom druge polovine septembra.

“Pokušaji vlasti u Azerbejdžanu da umanje ozbiljnost ovih pritvora nisu uvjerljivi”, komentirala je Evelyne Paradis, izvršna direktorica ILGA-Europe. “Prisiliti bilo koju LGBTI osobu da prođe kroz medicinski pregled protiv njihove volje je dovoljno uznemiravajuće, ali smo također primili/e brojne prijave o verbalnom i fizičkom zlostavljanju. Ne postoji opravdanje za ovo diskriminatorno ciljanje osoba za koje se smatra da pripadaju LGBTI zajednici. Ovo je jasno i ozbiljno kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima.”

Ministarstvo unutrašnjih poslova je 26. septembra portvrdilo da su se odvijale policijske racije nad individuama za koje se kaže da “ne poštuju ljude oko sebe”. Ministarstvo je reklo da su takozvane seksualne manjine zadržane, da su zadržani/e bili/e prisiljeni da se podvrgnu medicinskim pregledima, i da policijska istraga još uvijek nije završena.

Ljudskopravaške organizacije i advokati/ce iz regije razgovarali/e su sa zadržanim pripadnicima LGBTI populacije, a organizacija ILGA-Europe je zaprimila svjedočanstva žrtava koja se čine vjerodostojnima.

Neke žrtve su rekle aktivistima za ljudska prava da su puštene tek nakon što su policiji predale informacije o drugim pripadnicima/cama LGBTI zajednice. Ostale osobe koje su bile zadržane posvjedočile su da su bile uhapšene tokom dana ili na svom radnom mjestu.

Azerbejdžan je trenutno na dnu ILGA-Europe Rainbow mape, sa minimalnom zakonskom zaštitom LGBTI osoba.

Press služba ministarstva je također objavila da je kod 16 ljudi ustanovljena dijagnoza “AIDS-a ili sifilisa”. ILGA-Europe nije direktno komunicirala sa zvaničnicima ministarstva, ali pretpostavlja se da je u pitanju netačna referenca na HIV testiranje, koja potvđuje sveobuhvatni manjak razumijevanja ovog pitanja.

Evelyne Paradis kaže: “ILGA-Europe je zabrinuta za sudbinu žrtava ovih racija, i poziva na hitno oslobađanje onih koji su još uvijek u pritvoru. Potrebna je nezavisna istraga, skupa sa monitoringom svih naknadnih suđenja. Također tražimo od međunarodnih organizacija, kao što su Vijeće Evrope, Evropska unija, OSCE i Ujedinjene nacije da iskoriste sve mehanizme koje imaju na raspolaganju pod svojim mandatima da osude situaciju u Azerbejdžanu.”

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!