Napadi na LGBTIQ osobe u Kantonu Sarajevu kao kršenje javnog reda i mira, a ne zločin iz mržnje

28. 11. 2019

Piše: Redakcija portala

Muškarac koji je 5. aprila ove godine ispred Sarajevo City Centra fizički napao, zastrašio i uznemirio par zbog pretpostavljene seksualne orijentacije i rodnog identiteta, kažnjen je kaznom od 1000 KM. Kantonalni sud u Sarajevu je pokrenuo prekršajni postupak, a napadač se teretio za dva prekršaja po Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Podsjećamo da je 5. aprila oko 14 sati napadač sa svojim prijateljem izašao iz automobila, dok su dvije djevojke stajale ispred trgovačkog centra, te udario jednu od njih toliko da je pala na tlo. Tada su dvojica muškaraca počela trčati za drugom djevojkom, koja je uspjela pobjeći od napadača. Nepuna dva dana prije, ista osoba je prijetila drugim dvjema djevojkama u centru Sarajeva zbog njihovog neheteronormativnog izgleda, govoreći im kako se ne smiju držati za ruke i prijeteći im da će ih napasti nožem. Zatim je zaprijetio napadom na Povorku ponosa, rekavši da vrijeđa njegova vjerska uvjerenja.

“S obzirom na to da je slučaj uopće procesuiran, smatram da je presuda, koliko ogroman pomak za vidljivost i ukazivanje na nasilje nad LGBT+ osobama, kao i za borbu za ljudska prava, isto toliko i šamar svim žrtvama diskriminacije i zlostavljanja. Obeshrabrujuća je činjenica da je ovaj nasilnički čin, koji je evidentno počinjen iz mržnje i predrasude, a regulisan je Krivičnim zakonom FBiH, okarakterisan kao kršenje javnog reda i mira. To nije mnogo doprinijelo tome da se sada osjećam slobodnije, ili da nemam strah od toga da ću doživjeti nasilje opet; naprotiv, presuda je obeshrabrujuća, i značajno umanjuje traumu mene i svih osoba koje su doživjele nasilje na osnovi tuđe pretpostavke vezane za njihov identitet i seksualnu orijentaciju. Bez obzira na to što je napad iz mržnje regulisan Krivičnim zakonom BiH, ovo je pokazatelj da je naš pravosudni sistem svjetlosnim godinama daleko od prepoznavanja i adekvatnog kažnjavanja napada iz mržnje. Neizbježno je da se svi/e nakon ovakve presude koja podriva nasilje zapitamo šta zapravo sam počinitelj misli o djelu koje je počinilo, te šta će i da li će njega i sve slične njemu zaustaviti od ponovnog vršenja nasilja”, u razgovoru za naš portal je izjavila Ehlimana Elma, jedna od napadnutih djevojaka.

Razmatranjem ovog slučaja od početka kao prekršajnog postupka, a ne kao krivično djelo koje za otežavajuću okolnost ima činjenicu da je motivirano, u ovom slučaju, seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom žrtava, propuštena je prilika da se prepozna motiv i predrasuda usmjerena prema LGBTI osobama samo zbog njihove seksualne orijentacije i rodnog identiteta te štetnost koju za cijelo društvo imaju ovakva djela. Ova presuda je pravosnažna i ne postoji mogućnost žalbe.

“Iako ne možemo biti u potpunosti zadovoljni činjenicom da je ovo djelo tretirano kao prekršaj, činjenica da su policija i pravosuđe reagovali u veoma kratkom roku te da je napadač kažnjen je značajna vijest za LGBTIQ osobe. Ovaj primjer je mali korak naprijed ka podizanju svijesti meĐu zajednicom da je nasilje potrebno prijavljivati, da je moguĆe raČunati na reakciju drŽavnih organa, te da svaki prijavljeni sluČaj i izreČena kazna, pa i ova novČana od 1000 KM, će imati svoj uticaj na odvraćanje potencijalnih nasilnika u budućnosti”, kazao je Darko Pandurević iz pravni savjetinik iz Sarajevskog otvorenog centra.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!