Nemoj biti žrtva homofobije i transfobije! Prijavi nasilje policiji!

04. 02. 2013

Policiji trebaš prijaviti svaki slučaj kada:

te neko napadne ili ti nanese tjelesnu povredu,
kada ti neko prijeti,
uništi ili ošteti imovinu,

prouzrokuje emocionalni bol,
kada te neko zastrašuje,
ucjenjuje,
itd.

Plakat_POLICIJA_FINAL FINALAko se nađeš u bilo kojoj od ovih situacija prijavi to u najbližoj policijskoj stanici!

Prijavu možeš izvršiti lično, pismeno ili putem telefona.

Broj 122 ti je dostupan 24 sata

Ukoliko prijavu izvršiš telefonom, policijska patrola je dužna doći na lice mjesta, uzeti izjavu i sačiniti zapisnik.

Prilikom prijave obrati pažnju da:
sve što ti se dogodilo u potpunosti prepričaš policiji
naglasiš da je motiv nasilja tvoja seksualna orijentacija ili rodni identitet

tražiš primjerak zapisnika tvoje izjave.

Ako si prilikom napada pretrpio/la tjelesne povrede, policija je dužna da ti obezbijedi potrebnu medicinsku pomoć, tj. da te odvede do ljekara.

Nakon što je događaj prijavljen, policija prikuplja sve potrebne informacije; ako i kada utvrdi da postoje elementi krivičnog djela, po službenoj dužnosti sastavlja krivičnu prijavu koju dostavlja nadležnom tužilaštvu.

Policijski službenik_ica je dužan_na da postupa sa tobom sa poštovanjem i bez diskriminacije.

Ukoliko se policijski službenici_ce ne ponašaju kako bi trebali u takvim slučajevima, slobodno ih napomeni da su dužni_e da se ponašaju korektno i profesionalno i da savjesno obavljaju svoju dužnost!

Vršenje diskriminacije pri izvršavanju dužnosti, po osnovu rase, boje kože, pola, jezika, religije, političkog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili po bilo kojem drugom osnovu smatra se težom povredom službene dužnosti i zabranjeno je zakonima o policijskim službenicima_cama BiH, oba entiteta i Brčko distrikta.

U slučaju diskriminatornog ponašanja policijskog službenika_ce, imaš pravo na pritužbu Uredima za pritužbe građana i/ili Odjelima za profesionalne standarde, koji djeluju pri svakom Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, a čije kontakt informacije možeš naći na web stranici: www.vasapolicija.ba, kao i Odboru za žalbe građana na rad policijskih službenika u policijskim tijelima BiH na e-mail adresu: [email protected].

Plakat_POLICIJA_FINAL FINAL_cirilicaZašto je bitno nasilje i kršenje prava prijaviti policiji?

– Zato što nisi i ne moraš u tome biti sam ili sama

– Zato što se trebaš oduprijeti ugrožavanju svojih prava

– Zato što ćeš se ti bolje osjećati

– Zato što imamo zakone koje trebamo početi koristiti

– Zato što oni koji krše zakon moraju odgovarati za to

– Zato što jedino zajedno možemo suzbiti nasilje i kršenje ljudskih prava

– Zato što time ohrabruješ i druge da prijave nasilje.

Ukoliko se nađete u nekoj od ovih situacija, za dodatne informacije ili besplatan pravni savjet možeš se obratiti i Sarajevskom otvorenom centru, nezavisnoj, nepolitičkoj i neprofitnoj organizaciji koja promoviše aktivno građansko učešće kroz političku edukaciju i zagovara za ženska i prava LGBT osoba kroz politike jednakosti, na broj telefona 033/264-421 ili e-mail adresu: [email protected].

Vaše iskustvo će nam biti od velikog značaja jer dokumentacijom ovakvih slučajeva mi možemo poboljšati svoj rad na zagovaranju za LGBT prava s državnim institucijama BiH.

Garantujemo zaštitu privatnosti i ličnih podataka, a ukoliko želite možete nam se obratiti i anonimno.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!