Nova knjiga “Među nama: Neispričane priče gej i lezbejskih života”

02. 09. 2014

medju-namaUkoliko vam je promaklo, podsjećamo vas da je 30. jula 2014. godine održana promocija knjige “Među nama: Neispričane priče gej i lezbejskih života”, koju je organizovao Hartefakt Fond u Beogradu. U pitanju je knjiga koja se bavi historijom homoseksualnosti u Jugoslaviji, sa posebnim osvrtom na prilike u Srbiji i Beogradu.

Kako je istaknuto, knjiga je rezultat temeljnog multidisciplinarnog naučnog istraživanja čiji je cilj bio da (ponovno) otkrije iz zvanične historije isključenu i zanemarenu historiju homoseksualnosti u Beogradu, Srbiji i Jugoslaviji, ali i da dovede u pitanje i izazove zvaničnu historiju i ponudi alternativna tumačenja. Također, cilj projekta je bio i da doprinese formiranju kolektivnog sjećanja LGBT zajednice i time podrži borbu za LGBT prava i slobode, ali i doprinese širenju javne svijesti o historiji homoseksualnosti u Srbiji. Pored toga, namjera projekta je i da motiviše i uključi nove aktere, osmisli i oproba nove pristupe i metode borbe za LGBT prava i slobode.

Priprema, snimanje i konzerviranje oralnih svjedočanstava članova i članica LGBT zajednice predstavljaju dragocjen i jedini izvor informacija o iskustvima i životima LGBT osoba u drugoj polovini 20. vijeka.

Projekat je realizovao Heartefakt Fond u saradnji sa Centrom za vizuelnu istoriju i Ustanovom kulture “Parobrod”, uz finansijsku podršku Delegacije Evropske Unije u Srbiji, kroz program Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava, Heinrich Boell Fondacije, Britanske Ambasade u Beogradu i Koalicije “Korak”.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

LGBTI.BA – BH LGBTI info portal

LGBTI.ba je prvi news portal namijenjen prvenstveno LGBTI zajednici u Bosni i Hercegovini i njenom informisanju o događajima, aktivnostima i problemima vezanim za LGBTI prava i kulturu.

Urednica
Nejra Agić

Psihološko savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Pravno savjetovanje za LGBT osobe
[email protected]

Kontakt
e-mail: [email protected]
telefon: +387 33 551 000

Kontaktirajte nas!