Obavijest o novom projektu: ‘Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba’ u BiH

17. 02. 2013

imagesFondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, započela je provedbu projekta koji finansira Evropska unija, pod nazivom “Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba”.

Glavni cilj projekta je zagovaranje i zaštita prava jedne od najdiskriminisanih i nevidljivih grupa u bh. društvu – lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba (LGBT). Jedan od ciljeva projekta je spoznaja uzroka homofobije, njezino smanjivanje i u konačnici razbijanje.

Poseban fokus će biti usmjeren na senzibilizaciju državnih službenika_ca u sektorima unutrašnjih poslova, pravosuđa, zdravstva i obrazovanja, ali i drugih ciljnih skupina kao što su novinari_ke i predstavnici_e organizacija civilnog društva.

U sklopu projekta biće organizovane aktivnosti kao što su obuke, okrugli stolovi, zagovaračke i medijske kampanje u svrhu povećanja vidljivosti LGBT pitanja. Centralni dio projekta predstavljaju i različita istraživanja i prva regionalna konferencija o LGBT pravima u Bosni i Hercegovini.

Ovaj projekat finansira Europska unija u iznosu od 204.123,90 eura (399.231,65 KM) iz sredstava Evropskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR), a projekat će se provoditi u toku 2013. i 2014. godine.

Fondacija Heinrich Böll je njemačka politička fondacija, koja je po svojoj orijentaciji bliska stranci Savez 90/Zeleni. Fondacija ima svoj ured u Sarajevu od 1999. godine i njen rad temelji se na podršci procesu demokratizacije, političkom obrazovanju, promoviranju jednakosti među spolovima, zaštiti okoliša i održivom razvoju.

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nepolitička i neprofitna organizacija koja promoviše puno poštivanje ljudskih prava i borbu protiv diskriminacije na osnovu spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta, osnažujući marginalizirane grupe kroz aktivnosti u zajednici, promovišući ljudska prava u društvu i zagovarajući promjene politika vlasti.

Fondacija CURE je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalagajući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.

Za više informacija, molimo kontaktirajte:

Fondacija Heinrich Böll u Sarajevu:

Maja Lukić-Schade, menadžerica projekta, tel. 033 260 450, email: [email protected]

Sarajevski otvoreni centar:

Emina Bošnjak, koordinatorica projekta, tel/fax. 033 264 421, email: [email protected]

Fondacija CURE:

Vildana Džekman, koordinatorica projekta, tel. 033 264 420, email: [email protected]

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!