Održana prva edukacija 19 policijskih službenika_ca o zaštiti prava LGBT osoba u BiH

26. 09. 2013

IMG_7470U okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Fondacija Heinrich Böll, Ured za BiH zajedno s partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, održana je prva obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta za 19 policajaca_ki u zajednici Kantona Sarajevo. Obuka je održana 23. i 24. septembra 2013. u Konjicu, u hotelu Garden City.

Ova obuka je organizovana s ciljem senzibilizacije policijskih službenika_ca za probleme LGBT osoba i podizanje svijesti o potrebi pune implementacije nacionalnih i međunarodnih pravnih obaveza Bosne i Hercegovine, te nužnosti usvajanja neselektivnog pristupa u zaštiti ljudskih prava svih osoba, pa tako i lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u BiH.

Prvi dan obuke je bio fokusiran na predavanja i praktične vježbe o terminologiji vezanoj za seksualnu orijentaciju i rodni identitet koja se koristi u domaćim pravnim propisima, a nakon toga i rad na razbijanju predrasuda i stereotipa prema LGBT osobama kroz otvorene i interaktivne metode – živu biblioteku i zidne novine, nakon kojih su slijedile interesantne rasprave i razgovor.

Drugog dana obuke, nakon prezentacija usmjerenih na bolje upoznavanje sa karakteristikama zločina iz mržnje, konkretnim krivičnim djelima u FBiH motivisana predrasudom na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, te smjernicama u postupanju sa žrtvama takvih zločina, učesnici_ce su mogli kroz praktične role play vježbe i rad u grupama vježbati predstavljene sadržaje, kako bi u budućnosti mogli lakše primjeniti stečeno znanje. S druge strane, interaktivnost treninga se ogleda i u činjenici da su i učesnici_ce podijelili_e svoja iskustva i prepreke s kojima se oni_e suočavaju u radu sa LGBT osobama, te su istakli značaj položaja tužilaštva u kvalificiranju počinjenih krivičnih djela.

Obuku su otvorili Emina Bošnjak, jedna od koordinatorica projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, te inspektor Josip Bilandžija, iz Ureda policijskog komesara, Jedinice za profesionalne standarde, razvoj načela i zaštitu tajnih podataka. Pozdravne riječi su uputili i predstavnik i predstavnica kabineta Ministra unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo: Mensur Bašić, i prof. dr. Hana Korač, koja je naglasila da krivična djela počinjena iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, posebno u slučajevima koji uključuju nasilje, treba da imaju značajno mjesto u krivičnim istragama svih policijskih agencija. Policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo u obavljanju svakodnevnih poslova susreću se i sa krivičnim djelima koja su motivisana predrasudama prema određenoj populaciji i postupaju u skladu sa važećim propisima kao i međunarodnim propisima i dokumentima. Obaveza Bosne i Hercegovine i nižih nivoa vlasti, je da implementira Preporuku Vijeća Europe o mjerama borbe protiv diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

Facilitatori_ke obuke su bili stručnjaci_kinje na polju zločina iz mržnje i ljudskih prava LGBT osoba i aktivisti_kinje za prava LGBT osoba iz regije i Bosne i Hercegovine: Saša Gavrić, Saša Bojanić, Sanja Juras, Vladana Vasić i Slobodanka Dekić.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!