Otvoren konkurs za dodjelu nagrade za najbolju medijsku priču/reportažu o LGBTI pravima i kulturi

27. 10. 2017

Izvor: Helsinški odbor za ljudska prava

Helsinški odbor za ljudska prava u saradnji sa Asocijacijom za demokratske inicijative u okviru projekta (Ne)vidljive manjine – Nulta tolerancija prema diskriminaciji LGBT osoba, koji je podržan od strane Programa podrške marginalizovanim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva sve zainteresovane novinare i novinarke, te ostale predstavnike/ce medija da se prijave na konkurs “Pero poštovanja”, posvećen medijskom izvještavanju o LGBTI populaciji u BiH.

Ovaj konkurs ima za cilj podržavanje kvalitetnog, objektivnog i savjesnog izvještavanja o LGBTI populaciji i njihovim svakodnevnim problemima, zbog važnosti medijskog promovisanja LGBTI prava i kulture u vremenu i prostoru u kojem preovladavaju homofobični i transfobični stavovi, stereotipno predstavljanje LGBTI populacije, stigmatizacija i diskriminacija.

Svi zainteresovani mogu poslati pisane radove (online ili štampane članke) i/ili dokumente medijske produkcije (reportaža, audio ili video). To mogu biti dokumenti koji su objavljeni u prethodnom periodu, ali u obzir dolaze i radovi koji do sada nisu promovisani u javnosti. Kandidirane priče (objavljene ili pripremljene, a neobjavljene) ne smiju biti starije od pet godina.

O pristiglim dokumentima odlučivat će tročlana komisija. Novinarska nagrada “Pero poštovanja” bit će javno dodijeljena početkom mjeseca decembra. Pobjednički rad bit će promovisan kao primjer dobre novinarske prakse, objavljen putem web i Facebook stranica partnerskih organizacija, te kroz online mreže kao što je Mreža mira, Diskriminacija.ba, Lgbti.ba i slično. Ujedno, pobjednički rad bit će predstavljen u TV emisiji koja će biti emitovana 16. decembra 2017. godine na RTV BN iz Bijeljine.

Radovi se mogu slati na e-mail adresu [email protected].

Krajnji rok za slanje radova je 25. novembar 2017. godine do 16:00 h.

Za više informacija možete pozvati Helsinški odbor za ljudska prava putem telefona 055 210 851 (kontakt osoba je Mirjana Ćuskić) ili se obratiti putem e-maila [email protected].

Sretno!

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!