Otvoren poziv za projekt OPPOSE OTHERING! za mlade filmaše/ice

23. 01. 2016

goEast-Film-Festival-2015Piše: Redakcija
Foto: filmfestival-goeast.de

Zajedno sa Fondacijom “Remembrance, Responsibility and Future” Festival filmova centralne i istočne Evrope goEast sa zadovoljstvom predstavlja lansiranje novog pilot projekta OPPOSE OTHERING!

OPPOSE OTHERING! je projekt čiji je cilj promocija kreiranja filmova posvećenih ljudskim pravima kroz timski rad i putovanja. Mladi filmaši i filmašice iz Njemačke i zemalja centralne i istočne Evrope u parovima će zajedno krenuti na filmsko putovanje. Njihov glavni cilj će biti da iskoriste kinematografska sredstva kako bi istražili/e prakse isključivanja osoba drugačije društvene, religijske, kulturne pozadine i seksualne orijentacije/rodnog identiteta, kao i da predstave portrete individua i projekata koji/e rade na promociji solidarnosti, građanske hrabrosti i otpora diskriminaciji.

Trening i networking – Priprema za OPPOSE OTHERING! Workshop

OPPOSE OTHERING! je namijenjen studentima/icama i mladim diplomcima/diplomantkinjama filmske režije iz Njemačke i centralne i istočne Evrope između 18 i 35 godina. Prijaviti se mogu rediteljski timovi od dvije osobe, sastavljeni od ili jednog/e mladog/e reditelja/ice iz Njemačke i drugog/e iz istočne Evrope, ili dvoje mladih filmaša/ica iz dviju različitih zemalja istočne Evrope koji/e žele skupa realizirati projektnu ideju. Dodatno, individue se mogu samostalno prijaviti – goEast će raditi na tome da upari kompatibilne aplikante/ice nakon workshopa.

Na osnovu predanih aplikacionih materijala, nezavisna selekciona komisija će nominirati 10 tandema za učešće u intenzivnoj trening sesiji tokom goEast filmskog festivala. Timovi će raditi na razvijanju svojih projektnih ideja skupa sa iskusnim filmašima/icama i ekspertima/icama. Program workshopa će ih naučiti kako da koriste film kao alat za istraživanje i povežu ga sa mizantropskim fenomenima u svojim društvima. Istraživanje opisanog sadržaja, transfer znanja i kreativnosti, interkulturalna mobilnost i sposobnost mladih generacija, svjež kinematografski pogled na nepoznata okružja i stvaranje veza između centralne i istočne Evrope i Njemačke su u fokusu ovoga projekta. Učesnici/e će naučiti konkretne umjetničke i estetske strategije za tretiranje ovih fenomena kroz medij filma. Poseban fokus na pripremnom workshopu bit će na izbjegavanju kinematografskih praksi koje vode do stereotipnog posmatranja “drugog” i “drugačijeg”. OPPOSE OTHERING! ne ohrabruje samo mlade filmaše/ice da istaknu i dokumentiraju društvene probleme – iznad svega, on služi da im pomogne u zamišljanju akcija koje mogu doprinijeti promjeni i poboljšanju.

Realizacija – Od ideje do produkcije

Pet od deset nominiranih filmskih timova će dobiti produkcijske nagrade u sklopu ceremonije dodjele nagrada goEast festivala. Finalisti/kinje će biti izabrani/e na pitching sesiji posljednjeg dana programa. Tročlani žiri, čiji će se članovi/ce upoznati sa idejama projekta i prošlim radom kandidata/kinja, će svoju odluku donijeti na osnovu sljedećih kriterija: kvalitet koncepta; uvjerljiva motivacija; kvalitet ideje; i konačno, nivo timskog rada koji je izrazio svaki tandem. Pet izabranih timova dobit će produkcijski budžet od 3.000 eura da realiziraju svoje filmove. Imat će vremena do narednog goEast festivala da snime kratke filmove na dvije različite lokacije. Ove lokacije bi trebale biti u rodnim zemljama učesnika/ca, odnosno u Njemačkoj i izabranoj zemlji centralne i istočne Evrope. Filmaški tandemi će moći izabrati između kreiranja kratkog filma ili video klipa zajedno ili snimanja dvaju odvojenih filmskih djela. Izbor žanrova i kinematografskih formi u potpunosti je prepušten timovima. OPPOSE OTHERING! projektni tim će podržati tandeme u savjetodavnom smislu, obezbijediti im kontakte i pomoći im pri organizaciji.

Širenje poruke – Projektni website i OPPOSE OTHERING! mreža

Kratki filmovi kreirani svake godine bit će predstavljeni na goEast festivalu i nastojat će se obezbijediti njihovo predstavljanje i nacionalnim i internacionalnim publikama van festivala u sklopu OPPOSE OTHERING! događaja. Uspostavljanje OPPOSE OTHERING! mreže sa ciljem zbližavanja partnerskih festivala i aktivista/kinja za ljudska prava, te obezbjeđivanja veće vidljivosti, također će biti ključna komponenta projekta. Pored toga, produkcijski proces i završeni filmovi bit će prezentirani na web stranici posvećenoj projektu. Web stranica će učiniti vidljivim sve stadije projekta: kroz video dnevnike, tekstove i fotografije, učesnici/e će izvještavati o svojim aktivnostima i iskustvima u sklopu OPPOSE OTHERING! projekta.

Ukoliko želite aplicirati, kontaktirajte goEast – Festival of Central and Eastern European Film, putem telefona +49-611-236 843-0, ili putem e-mail adrese [email protected].

Više informacija o procesu aplikacije, kao i aplikacioni formular, je dostupno i ovdje.

Komentari

komentara

Mapa organizacijaMapa organizacija, institucija, centara i drugih ustanova u Bosni i Hercegovini koje pružaju adekvatnu potporu, pružaju usluge i/ili su senzibilizirane za rad sa LGBTI osobama

Kontaktirajte nas!